Jaarverslag Thuisadministratie 2018

De vrijwilligers van het project Thuisadministratie geven administratieve ondersteuning
aan mensen die vanwege ouderdom, handicap of anderszins niet in staat zijn zelfstandig
de administratie bij te houden en hiervoor geen beroep kunnen doen op familie of een
sociaal netwerk. De ondersteuning is er op gericht dat mensen uiteindelijk zoveel als
mogelijk hun zaken zelf weer kunnen regelen.

Klik hier voor het jaarverslag 2018 >>

Terug naar het nieuwsoverzicht