Steun bij verlies en rouw

Rouwen kost veel energie, soms meer dan je hebt. Een vrijwilliger van Steun bij verlies en rouw helpt en toont begrip.

In verband met de nieuwe Corona-maatregelen zijn de rouwwandelingen en lotgenotenavonden in ieder geval vanaf 14 oktober t/m 11 november 2020 afgelast. De bijeenkomsten van het Rouwcafé zijn eerder in 2020 opgeschort.

Volg ook onze berichten op onze Facebookpagina, zie hiernaast!

Heb je een dierbare verloren, dan staat de wereld stil. En dan is het fijn om erover te kunnen praten. Maar ook andere soorten verlies kunnen leiden tot rouw. Denk aan het verlies van een relatie, een baan, werkomgeving, woonomgeving, vriendschap(pen), hoop of gezondheid.

Wat vaak overblijft, is het gevoel dat niets er meer toe doet. Daarom is rouwen zo belangrijk. Soms kost dat meer energie dan je hebt, en hoe vind je dan de weg vooruit? Een vrijwilliger van Steun bij verlies en rouw helpt en toont begrip. Dit is voor deelnemers geheel kosteloos.

Met betrokkenheid en aandacht zal de vrijwilliger naar je luisteren. De herkenning, erkenning en steun bieden vaak troost. Het is wel de bedoeling dat je het stuur over je eigen leven (en rouw) weer helemaal zelf in handen krijgt.

De vrijwilligers van Humanitas zijn betrokken, voor dit werk opgeleid en vaak ook ervaringsdeskundig. De vrijwilliger bezoekt je gedurende een bepaalde periode tot je zelf weer het stuur in handen neemt en gaat uiteraard altijd vertrouwelijk om met alles wat je vertelt. 

Naast deze individuele ondersteuning vinden er ook andere activiteiten plaats, namelijk:

- Rouwwandelingen

Samen wandelen voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw op zondagochtend.  Zie voor meer info: Flyer Rouwwandelingen 2020

Rouwcafé:

Samenzijn en delen met anderen, in huiskamersfeer, voor mensen die te maken hebben met verlies en rouw. Zie voor meer info: Flyer Rouwcafé 2020

Lotgenotenavonden Zelfdoding:

"Wie een dierbare verliest door zelfdoding, heeft het vaak extra moeilijk met het verwerken van dit verlies. Meer nog dan bij andere oorzaken van de dood, zoals bijvoorbeeld ziekte of een ongeval, hebben de nabestaanden van de overledene maar al te vaak te kampen met schuldgevoelens." (Bron citaat: https://www.rouwverwerking.net/rouwverwerking-na-zelfdoding.html)

We organiseren 9 bijeenkomsten per jaar: zie voor meer info over onze Lotgenotenavonden Zelfdoding:

Flyer Lotgenotenavonden Zelfdoding 2020  

We kunnen je steun ook goed gebruiken door een donatie op:   Rabobank: NL26RABO0344759121 t.n.v. Vereniging Humanitas o.v.v. Steun bij Verlies Deventer, projectcode 204F600001