Drechtsteden

Humanitas Coalitie Erbij Dordrecht

Humanitas Drechtsteden coördineert en stimuleert de samenwerking van organisaties op het gebied van eenzaamheid.

 

Eind 2014 heeft Humanitas Drechtsteden op verzoek van Coalitie Erbij de coördinatie in Dordrecht op zich genomen om de samenwerking tussen organisaties op te zetten en te verankeren.

Omdat er al veel gebeurt op het gebied van eenzaamheid, is er geen aparte aanpak en aparte sociale infrastructuur rond eenzaamheid nodig maar een goede inbedding van het thema in een integrale aanpak van problemen die kwetsbare burgers kunnen hebben en waar in veel gemeenten al reeds vorm aan wordt gegeven. Denk hierbij o.a. aan het aansluiten bij bestaande en verder te ontwikkelen structuren en werkwijzen, zoals keukentafelgesprekken, de sociale wijkteams en het Wmo-loket. Om te komen tot een structurele verankering van aandacht voor eenzaamheid binnen deze reguliere structuren en werkwijzen dient deze samenwerking binnen een sterke lokale infrastructuur van gemeenten, vrijwilligersorganisaties, zorgverleners en instellingen gerealiseerd of geïntensiveerd te worden.

Humanitas heeft Dordtse organisaties uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over eenzaamheid in Dordrecht.  Vertegenwoordigers van diverse Dordtse organisaties zijn tweemaal bij elkaar geweest.  Kennisdelen en ontwikkelen van visie en beleid zijn belangrijke thema’s op die bijeenkomsten. Het streven is om voor de zomer 2016 een conferentie over eenzaamheid te houden in Dordrecht.

Naast het inhoudelijke overleg heeft Humanitas Drechtsteden, samen met andere organisaties, diverse activiteiten uitgevoerd.  In  juni zijn in Dordrecht 2000 kaarten verspreid waarbij mensen een ander uitnodigden om samen een leuke activiteit te ondernemen.  Tijdens de week van de eenzaamheid  hebben acht organisaties samen een Kom Erbij Festival georganiseerd met verschillende ontmoetingsactiviteiten zoals koffie- en eettafel. Humanitas heeft een druk bezochte workshop 'signaleren van eenzaamheid' georganiseerd

Op 21 december heeft Humanitas, samen met o.a. Het Spectrum en ContourdeTwern, een Kerst-Inn voor 80 mensen georganiseerd, met financiële steun van de Rotary Dordrecht.