Humanitas Wel Thuis Zuid-Holland Zuid

Steun aan gezinnen die te maken hebben met een maatregel van jeugdbescherming

(Per 1 januari 2018 is het project Kind Veilig Thuis veranderd van naam in Wel Thuis)

Heeft jouw gezin te maken met een maatregel van jeugdbescherming? Onze vrijwilligers van Humanitas Wel Thuis zijn er voor jou en je gezin. Een vrijwilliger van Wel Thuis is er voor jou om je te helpen bij de alledaagse dingen naast de begeleiding van jeugdbescherming.

Deze activiteit is een samenwerkingsverband tussen Jeugdbescherming west, William Schrikker Groep en Humanitas. Vrijwilligers worden ingezet in gezinnen waarin het kind of de kinderen gevaar lopen voor hun veiligheid. Deze gezinnen worden begeleid door jeugdbescherming waarbij al dan niet een OTS-maatregel (Onder Toezicht Stelling) of een maatregel van jeugdreclassering van kracht is.

De taken van de vrijwilliger in deze gezinnen is om de stabiliteit en continuïteit in het gezin te waarborgen, de eigen kracht van het gezin te versterken door steun te bieden aan ouders en kind(eren), het sociale netwerk van het gezin te vergroten en leren te benutten en een rolmodel binnen het gezin te vervullen. De vrijwilliger verbindt zich daartoe voor een langere periode (minimaal een jaar) aan een gezin.

Binnen de kaders van een plan dat door jeugdbescherming in samenspraak met het gezin wordt opgesteld, werkt de vrijwilliger vervolgens vrij zelfstandig aan het versterken van de eigen kracht van het gezin door middel van praktische ondersteuning.

De vrijwilligers worden vooraf getraind door Humanitas. Zij worden gedurende hun werk begeleid door de coördinator van Humanitas, middels individuele gesprekken, themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten. Jeugdbescherming blijft eindverantwoordelijk voor de veiligheid van het kind of de kinderen.

De koppeling van een gezin en vrijwilliger is een gezamenlijke taak van jeugdbescherming en Humanitas.

Sedert de start van deze activiteit in 2014 zijn er inmiddels 23 gezinnen ondersteund met 33 vrijwilligers.

Het werkgebied van de activiteit is de regio Zuid-Holland Zuid (Hoeksche Waard, Drechtsteden, Alblasserwaard en Vijfheerenlanden). Wel Thuis is dan ook een gezamenlijke activiteit van Humanitas Drechtsteden, Humanitas Hoeksche Waard en Humanitas Gorinchem.

Voor nadere informatie en aanmelding als vrijwilliger kun je contact opnemen met de coördinator, Annemiek Verhoeff.

Wel Thuis

Dit filmpje geeft een beeld van de landelijke activiteit Wel Thuis. Onze activiteit Wel Thuis is er mee vergelijkbaar, alleen begeleidt Kind Veilig Thuis slechts gezinnen die onder een jeugdbeschermingsmaatregel vallen.

//www.youtube-nocookie.com/embed/9bveZ_bI5iQ