Het woord is aan voorzitter Kees Bos

Beste mensen,

We hebben afscheid genomen van 2017 en zijn op weg in 2018. Allereerst iedereen uit de grond van mijn hart bedankt voor al jullie inzet in het afgesloten jaar.

Tijdens het gezamenlijke diner bij China City, eind 2017, heb ik onze vrijwilligers kort gesproken en beloofd dat wat ik wilde zeggen schriftelijk in deze nieuwsbrief zou doen.

Per 1 januari is de gemeente Hardinxveld-Giessendam toegetreden tot de Drechtsteden. Vanuit onze afdeling zal Home-Start hier worden aangeboden. Ook zal in de loop van 2018 worden gekeken wat we nog meer kunnen betekenen voor deze nieuwe Drechtstedengemeente.

Het bestuur heeft op zaterdag 13 januari jl. een volledige dag besteed aan “teambuilding” en bezinning op onze afdelingsactiviteiten: Doen we de goede dingen en doen we onze dingen goed! Onze afdeling heeft besloten te onderzoeken of we naast Home-Start, Thuisadministratie, Wel Thuis en een langzaam startende Begeleide Omgangs Regeling nog andere activiteiten, zoals de strijd tegen eenzaamheid en steun bij rouw en verlies, zinvol kunnen opstarten.

En we blijven op zoek naar vrijwilligers. In het bestuur hebben we nog enkele vacatures en ook bij de verschillende activiteiten kunnen we versterking gebruiken. Mocht er interesse zijn in jullie omgeving, horen wij dat graag.

Ik wens iedereen toe dat we met veel plezier ons (vrijwilligers-)werk zullen blijven doen. Omdat we er zelf voldoening uit halen en omdat ons “steuntje in de rug” nog steeds nodig is.

Heel veel plezier, geluk en bovenal gezondheid voor u, uw omgeving en Humanitas.

Kees Bos, voorzitter Humanitas Drechtsteden

Terug naar het nieuwsoverzicht