Home-Start Worldwide Global Conference

Investeren in kinderen - thema Wereldconferentie Home-Start

Vertegenwoordigers uit 20 landen van Home-Start hebben deelgenomen aan de Wereldconferentie in Tokio van 7-10 november, waaronder Nederland.

Home-Start Worldwide organiseert de Global Conference elke drie jaar. Het is de belangrijkste gebeurtenis voor het Home-Start-netwerk. Home-Start mensen vanuit de hele wereld ontmoeten elkaar, wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Dit keer was het thema "Investeren in kinderen", omdat ouders belangrijk zijn in met name de eerste levensjaren van een kind. Met de focus hoe we ouders kunnen ondersteunen om hun kinderen een betere toekomst te bieden. De vijf belangrijkste kwesties die zijn behandeld:

1.       Ondersteuning van de vroege kinderjaren
2.       Pleiten voor gezinsondersteuning en onze zichtbaarheid vergroten
3.       Werken in partnerschappen om Home-Start te promoten
4.       Competenties van vrijwilligers, training en trainingsmateriaal
5.       Fondsen werven

Het programma bestond onder meer uit een keynote lezing, prijsuitreiking van een fotowedstrijd over Home-Start gezinnen en kinderen, groepsdiscussies en workshops. Door Home-Start UK zijn statistieken gepresenteerd over de impact van het Home-Start programma op gezinnen en vrijwilligers. De conferentie wordt in december geëvalueerd, waarna resultaten bekend worden gemaakt.

Meer informatie is via deze link te lezen. 

Terug naar het nieuwsoverzicht