Interview Aad Faasse

Interview Aad Faasse, financieel bestuurslid Humanitas Drechtsteden. 

“Als gepensioneerd bankier ben ik in 2014 bij Humanitas Drechtsteden aangevangen als (uiteraard) financieel bestuurslid.

In de laatste drie jaar heb ik Humanitas leren kennen in al haar omvang van dienstverlening aan de medemens. Al zijn de voorspelde uren dat ik bezig zou zijn met het vrijwilligerswerk wel enigszins uitgelopen, ik heb er echter geen moment spijt van gehad.

Mijn afdeling financiën staat, terecht, niet op de voorgrond bij alles wat onze vereniging doet voor de maatschappij en met name de vrijwilligers en professionele coördinatoren  in het veld. Zij zijn de genen die de spreekwoordelijke kar trekken en zichtbaar zijn.

Toch moet onze vereniging permanent in overleg met de subsidienten, en dat zijn doorgaans de gemeenten (sinds de transitie) om voldoende financiële middelen te krijgen om ons werk verantwoord te kunnen blijven doen. En daar schuurt het in toenemende mate. 

De uitwerking in de praktijk van de bezuinigingsoperatie “transitie” wordt heden ten dage voelbaar bij de gemeenten en veroorzaakt een alomtegenwoordige prikkel tot herbezinning en doelmatigheidsmeting van de subsidies. Maar wel wordt de zorgvraag gecompliceerder en de zo door de overheid “gewenste” vrijwilliger moeilijker te vinden en op te leiden. Dit kost geld, heel simpel. 

VRIJWILLIGERSWERK IS DUS NIET GRATIS!

Dit wordt lang niet altijd door gemeenten begrepen. Vaak wordt gezegd: dit bedrag is beschikbaar en daar doe je het maar mee (wel politiek correct ambtelijk verwoord). En ik moet zeggen, mede namens De Vereniging Humanitas, landelijk. Wij doen het hier niet meer voor want wij lijden inmiddels verlies.

Wij willen dolgraag onze dienstverlening voortzetten, maar “it takes two to tango” 

Terug naar het nieuwsoverzicht