Thuisadministratie en wat een bestuurslid daaraan bijdraagt

Ik ben Arjen Baan, sinds 3,5 jaar bestuurslid bij Humanitas Drechtsteden met de portefeuille Thuisadministratie. Een prachtige portefeuille waar we met gemiddeld 45 vrijwilligers jaarlijks zo'n 120 deelnemers helpen om hun financiĆ«le problemen de baas te worden en weer zelf de teugels in handen te nemen. 

Als bestuurslid zit ik niet aan de keukentafel bij deelnemers, waar het uiteindelijk natuurlijk wel om te doen is, maar zet ik me in om de hulp die wij bieden zo effectief en efficiĆ«nt mogelijk te laten zijn. Als bestuurslid ben ik in de eerste plaats uiteraard betrokken bij onze vrijwilligers. In de tweede plaats onderhoud ik contact met onze partners op het terrein van armoede en schulden. En in de derde plaats vertegenwoordig ik de afdeling in algemene zin en Thuisadministratie in het bijzonder bij onze overkoepelende organisatie Humanitas. 

Juist omdat wij een organisatie zijn van vrijwilligers, vind ik het belangrijk dat we, naast het zo goed mogelijk bieden van hulp, een goed gevoel hebben met elkaar en dat het ook gewoon leuk is. De vrijwilligers van Thuisadministratie werken veelal alleen in het helpen van anderen. Het is om die reden dat we drie maal per jaar een vrijwilligersbijeenkomst organiseren, we een facebook-groep hebben ingeregeld om makkelijk informatie met elkaar te delen en met intervisie verschillende casussen met elkaar bespreken. 

Samenwerking is de laatste jaren een woord dat veel wordt gehoord en gebruikt en vanuit de gemeente als subsidieverstrekker ook aan ons wordt gevraagd. Er zijn veel samenwerkingsverbanden waar ik namens Humanitas in participeer: Platform tegen Armoede Drechtsteden, Platform thuis- en daklozen, Samen tegen Armoede (gemeente Dordrecht), Samenwerkingsverband Zwijndrecht en Alliantie Verduurzamen Schuldhulp (landelijke samenwerking). Mijn inbreng in deze samenwerkingsverbanden is om in deze samenwerking te zorgen voor snellere en beter passende hulp en zo te voorkomen dat schulden niet nodeloos hoog oplopen, waardoor de problematiek beter hanteerbaar is en de oplossingen makkelijker en sneller bereikt kunnen worden.

Kortom we hebben mooi werk en er is ook nog genoeg te winnen.

Terug naar het nieuwsoverzicht