Vrijwillige schuldhulpverleners gaan samenwerken

Humanitas Thuisadministratie, Schuldhulpmaatje, Stichting Buitenwacht, Inspraakorgaan Turken in Nederland en Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders zijn vijf vrijwilligersorganisaties die in Dordrecht hun krachten hebben gebundeld in de Alliantie Dordrecht. Als samenwerkende organisaties willen zij meer Dordtenaren met schulden beter, sneller en efficiƫnter helpen.

Armoede en schulden zijn problemen die ook in Dordrecht te vaak voorkomen. Daarbij komt dat het vaak lang duurt voordat mensen met schulden hulp durven zoeken. Bovendien zijn er veel mensen die de weg naar hulp niet weten te vinden. Dat kan komen doordat de communicatie onduidelijk is, door digitalisering, hoge drempels en schaamte.

Vrijwilligers
Er zijn veel instanties die zich met armoede en schulden bezighouden en hulp bieden aan wie erom vraagt. Van al die instanties vervullen vrijwilligersorganisaties een bijzondere rol. Hulp door vrijwilligers is vaak een laagdrempelige eerste stap voor Dordtse inwoners die dreigen in de problemen te komen. Vrijwillige hulpverleners gaan uit van de leefwereld van de inwoners, spreken vaak dezelfde taal en zijn bovendien opgeleid om snel gericht advies en informatie geven.

Samenwerken
De samenwerkende organisaties in de Alliantie Dordrecht gaan hun activiteiten en werkwijzen beter op elkaar afstemmen en kennis en ervaring met elkaar delen. Vrijwillige schuldhulp wil op die manier een steviger en betrouwbare partner zijn in de Dordtse schuldhulpketen. Samen met de beroepsmatige hulpverlening en de gemeentelijke overheid dragen zij daarmee bij aan een betere hulpverlening.

Hulp
Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat Dordtenaren met een hulpvraag goed en snel geholpen worden. Lokale vrijwilligersorganisaties, beroepsorganisaties en de gemeente spelen daarbij een belangrijke rol. De toegang tot hulp in Dordrecht blijft met de oprichting van de Alliantie onveranderd. De verbeteringen vinden vooral achter de schermen plaats, o.a. door ervoor te zorgen dat bij een hulpvraag de best passende hulp wordt geboden. Dordtenaren zullen dat vooral gaan ervaren doordat zij eerder, sneller en beter geholpen worden bij financiƫle problemen.

Terug naar het nieuwsoverzicht