Drechtsteden

Bestuursvoorzitter

Humanitas Drechtsteden is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Vanuit onze afdeling zetten meer dan 175 vrijwilligers zich in om ruim 250 deelnemers in Drechtsteden te begeleiden binnen Home-Start, Home-Start+, Wel Thuis, Thuisadministratie en Begeleide Omgangsregeling (BOR).

Het bestuur van Humanitas Drechtsteden is een collegiaal bestuur dat bestaat uit zeven vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuidwest, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling.

Per heden zijn wij op zoek naar een:

Bestuursvoorzitter op vrijwillige basis

Algemene kenmerken
De Bestuursvoorzitter is een onbezoldigd bestuurslid dat naast algemene bestuurswerkzaamheden verantwoordelijkheid draagt voor de dagelijkse leiding van het bestuur en daarmee de afdeling. Hij/zij is het uithangbord van de organisatie en eerste vertegenwoordiger naar buiten voor netwerkpartners, gemeenten, geldschieters en overige belanghebbenden.

Doel van de functie

Als bestuurslid samen met de medebestuursleden besturen van de afdeling, verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling en het beheer van de vrijwilligersactiviteiten en het ontplooien van nieuwe initiatieven.

Taken
Een Bestuursvoorzitter:

 • bestuurt samen met de medebestuursleden de afdeling;
 • leidt de bestuurs- en ledenvergaderingen en stelt samen met de secretaris de agenda op;
 • draagt zorg voor een collegiale samenwerking binnen het bestuur;
 • werft en selecteert bestuursleden in samenwerking met de secretaris;
 • stelt jaarlijks samen met het bestuur werkplan, begroting, offertes/subsidieverzoeken en jaarverslag op;
 • legt jaarlijks samen met het bestuur verantwoording af aan leden, vrijwilligers, subsidiënten c.q. overige geldschieters en districtsbestuur Zuidwest van Humanitas;
 • stimuleert en motiveert medebestuursleden, vrijwilligers en betaalde krachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden;
 • ziet toe op de realisatie van de afdelingsdoelstellingen en thema-activiteiten conform geldende eisen;
 • bouwt een netwerk op en onderhoudt contacten met relevante organisaties en instanties;
 • treedt naar buiten op als eerste vertegenwoordiger van het bestuur c.q. de afdeling en als ambassadeur van Humanitas;
 • levert een bijdrage aan verbetering en vernieuwing van organisatie en activiteiten;
 • neemt actief deel aan noodzakelijke overleggen en bestuursvergaderingen;
 • rapporteert op gezette tijden over de voorgang van de werkzaamheden aan het bestuur.
 • legt verantwoording af aan het bestuur en het Districtsbestuur Zuidwest van Humanitas.

  Bent u geïnteresseerd in deze functie of wilt u meer informatie, mail ons dan op drechtsteden@humanitas.nl of bel 06 45460545.

  Terug naar overzicht