Portefeuillehouder Thuisadministratie

Bestuurslid en portefeuillehouder Thuisadministratie.

Humanitas Drechtsteden is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. Vanuit onze afdeling zetten meer dan 175 vrijwilligers zich in om ruim 250 deelnemers in Drechtsteden te begeleiden binnen Home-Start, Wel Thuis en Thuisadministratie.

Steeds méér mensen worstelen met het bijhouden van de financiële administratie of raken in financiële problemen. Humanitas Thuisadministratie Drechtsteden helpt deze mensen met het op orde krijgen van hun administratie of door ze te begeleiden naar passende professionele schuldhulpverle­ning. Een dankbare taak die wordt verricht door en met vrijwilligers.

Het afdelingsbestuur is nauw betrokken bij de activiteit Thuisadministratie en de ontwikkeling van deze activiteit. Binnen het afdelingsbestuur zijn wij voor deze activiteit op zoek naar een portefeuillehouder.

Voor het profiel van bestuurslid en portefeuillehouder Thuisadministratie, vragen wij:

 • Bestuurlijke vaardigheden, kennis van de sociale kaart en van het voor de portefeuille relevante werkterrein en beschikt over het vermogen activiteiten te (doen) realiseren;

 • Maatschappelijk betrokkenheid, affiniteit met de doelgroep, onderschrijven van de doelstellingen van Humanitas en haar waarden naleven;

 • Zowel individueel als in teamverband kunnen werken, het vermogen planmatig en gestructureerd te werken binnen gestelde kaders en het hebben van een (pro-)actieve instelling;

 • Beschikken over vaardigheden voor het werken met en motiveren en stimuleren van (vrijwillige) medewerkers, inlevingsvermogen, stressbestendig en het kunnen werken met deadlines. Daarnaast is hij/zij helder met betrekking tot zijn/haar rol als bestuurslid/portefeuillehouder;

 • Rekening te houden met de behoeften en wensen van de (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en overige belanghebbenden;

 • Betrouwbaarheid in het nakomen van afspraken;

 • Goed kunnen netwerken en omgaan met, soms tegenstelde, belangen;

 • Op een respectvolle wijze om te gaan met (vrijwillige) medewerkers, deelnemers en andere mensen om.

 • Bereidheid tot het volgen van cursussen en trainingen c.q. deelname aan (thema-)bijeenkomsten op verzoek van en in overleg met bestuur;

 • Bereidheid en in staat minimaal twee (2) dagdelen per week aan de functie te besteden.

De taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Is aanspreekpunt voor het beleid en alle zaken die samenhangen met Thuisadministratie;

 • Is begeleider bij eventuele problemen of actuele zaken die bespreking behoeven;

 • Is eindverantwoordelijk voor de begroting en ziet erop toe dat deze na goedkeuring van het bestuur niet overschreden wordt;

 • Participeert in samenwerking met gemeenten;

 • Participeert in samenwerkingsverbanden met andere vrijwilligersorganisaties en beroepsorganisaties op het thema armoede en schulden;

 • Bewaakt de gang van zaken door regelmatig overleg te voeren met de coördinatoren;

 • Houdt de vinger aan de pols over de actuele voortgang, behoeften en/of problemen;

 • Draagt er zorg voor dat op- of aanmerkingen die gemaakt zijn in de bestuursvergadering, bij de coördinator en/of uitvoerende vrijwilligers terechtkomen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling op de groepsbijeenkomsten en omgekeerd;

 • Ondersteunt de verdere ontwikkeling van de activiteit.

Ben jij mogelijk onze portefeuillehouder Thuisadministratie?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook afdelingsbestuurders, “geschoold”  aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen.

Wij bieden een veelzijdige bestuursfunctie in een prettig team van collega-bestuurders binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed. Humanitas wil diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).

Stuur een korte motivatie en cv naar drechtsteden@humanitas.nl onder vermelding van 'vacature voorzitter' of neem telefonisch contact op via 06 45460545 . 

Terug naar overzicht