Drechtsteden

Coördinator Thuisadministratie

Wij zoeken

een derde vrijwillige coördinator voor onze activiteit Thuisadministratie, met als werkgebied Zwijndrecht.

De coördinator bezoekt potentiële deelnemers en brengt in kaart bij welke ondersteuning deze het meest gebaat is. Daarna zoekt de coördinator een vrijwilliger die het best bij de betreffende deelnemer past.

De taken van de coördinator zijn zowel inhoudelijk als organisatorisch van aard. Het gaat om o.a.:

-          werving , selectie en introductie van vrijwilligers

-          begeleiding, ondersteuning en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

-          kennismaking met deelnemers

-          koppeling vrijwilligers aan deelnemers

-          voortgangsbewaking

De coördinator is het aanspreekpunt voor Thuisadministratie. Dat wil zeggen dat verwijzers, deelnemers en vrijwilligers bij de coördinator terecht kunnen met vragen en/of problemen. Verder zorgt de coördinator voor contact met ketenpartners. De coördinator verzorgt groepsbijeenkomsten met de vrijwilligers en ziet erop toe dat de vrijwilligers zich in de praktijk houden aan het vastgestelde beleid. Tenslotte overlegt de coördinator met de bestuurlijke vertegenwoordiger over de voortgang van de portefeuille en de ontwikkelingen binnen Humanitas en werkt met hem samen aan nieuwe activiteiten en beleidsvoorstellen.

Wij vragen

-          Te werken volgens de uitgangspunten en doelstellingen van Humanitas.

-          4 tot 8 uur per week te besteden aan vrijwilligerswerk.

-          Deel te nemen aan (bij)scholing en overleggen.

Wij bieden

een prettige werksfeer en een goede onderlinge samenwerking tussen bestuur, vrijwilligers en coördinatoren. De coördinator wordt ondersteund door afdelingsbestuurders en door collega coördinatoren.

Wie vrijwilliger is bij Humanitas kan rekenen op een ruim aanbod van cursussen en trainingen. Alle vrijwilligers krijgen deskundige begeleiding. Verder biedt Humanitas een onkostenvergoeding, verzekering tegen schade en ongevallen en een veilige werkomgeving met een gedragscode en klachtenreglement.

Interesse?

Bel het secretariaat 06-45460545 of mail naar drechtsteden@humanitas.nl

Terug naar overzicht