Vrijwilliger Wel Thuis

In opdracht van de samenwerkende gemeenten in Zuid-Holland-Zuid werken Jeugdbescherming West, William Schrikker Groep, Leger des Heils en Humanitas samen om gezinnen in de (preventieve) jeugdbescherming hulp te bieden. 

Wat vragen we van onze vrijwilliger:

 • De uitdaging aan te willen gaan om in complexe gezinssituaties stabiliteit en continuïteit te bieden

 • Geloof in de eigen kracht van een gezin en bereid zijn om gezinsleden te stimuleren, eigen oplossingen te bedenken en te realiseren voor het gezin

 • Het belang zien van een ondersteunend sociaal netwerk rondom een gezin en  mee willen helpen om deze op te bouwen en/of te versterken

 • Kennis en inzicht op het gebied van opvoeding, ontwikkeling van kinderen en ouderschap door eigen ervaring of een opleiding

 • Affiniteit met mensen met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblematiek (LVG)

 • Minimaal 1 dagdeel per week voor minimaal 1 jaar voor een gezin inzetten (bij voorkeur buiten basisschooltijden)

Zie jij jezelf terug in de bovenstaande profielschets? Dan biedt Wel Thuis

 • Uitdagend, boeiend en maatschappelijk zinvol werk

 • Kans om ervaring en kennis op te doen in de jeugdzorg

 • Bijzondere ontmoetingen met andere vrijwilligers en gezinnen

 • Training

 • Begeleiding en deskundigheidsbevordering

 • Onkostenvergoeding

Laat Annemiek Verhoeff, Coördinator Wel Thuis, weten als je naar aanleiding van deze vacature geïnteresseerd bent om vrijwilliger te worden. 

T 06-35130409
a.verhoeff@humanitas.nl

Terug naar overzicht