75 jaar Humanitas Duik in de geschiedenis

                             

 

 

                      
Tekst  Joop Caljouw

Vanaf de oprichting op 31 mei 1945, dus direct de Tweede Wereldoorlog, zet Humanitas zich in voor groepen in de samenleving die dat het hardst nodig hebben. In diezelfde tijd startte in Amersfoort ook een kopgroep van het latere Humanistisch Verbond.

 

Steeds ontwikkelden de vrijwilligers van Humanitas nieuwe projecten waar behoefte aan was en waarin niet door anderen werd voorzien. Je kunt dus die 75 jaar niet bekijken als één periode en zeker niet met de ogen van nu. Het ging erom wat toen nodig was.

 

Direct na de Bevrijding was dat maatschappelijke hulpverlening aan buitenkerkelijken in een (opnieuw) verzuild Nederland. Denk aan gezinswerk, steun aan ouden van dagen en hulp bij moeilijkheden. De termen zijn van de jaren ’40 en ’50 maar nog steeds geeft Humanitas een steuntje in de rug in deze thema’s. Niemand mocht buiten de boot vallen, dus kwamen ook kinderen van “foute ouders” in aanmerking voor vakantiekampen.  Bedenk dat die ouders of één van hen vaak geïnterneerd waren.

Er was een band met het sociaal democratische gedachtengoed van VARA, AJC, De Dageraad, NVV en PvdA. De kernwaarden van het Humanisme gelden tot op de dag van vandaag, de vorm van de activiteiten verschilt.

Telkens wat nodig was op dat moment.

Veel projecten werden opgestart en soms groeiden ze uit tot zelfstandige stichtingen voor een professioneel aanbod. Veel werd afgebouwd of aangepast omdat er op andere wijze in werd voorzien en soms mislukten activiteiten.

Enkele voorbeelden: 

  • Ankerclubwerk, voor “verheffing van de losgeslagen arbeidersjeugd, die last bezorgden als hangjongeren”;

 

 Hulp bij de Watersnoodramp van 1953 aan alleenstaanden bij het uit de modder halen van hun bezittingen;

“Tehuizen voor Ouden van Dagen”, een wooninitiatief waaruit veel verzorgingshuizen groeiden en later de levensloopbestendige woningen met zorg in Rotterdam;

  • Steun aan “Buitenlandse werknemers” in 1972

Ook in de jaren ’70 en ’80: Telefooncirkels en de latere Kindertelefoon en opvang voor Islamitische meisjes en de voorloper van Bureau Slachtofferhulp en het begin van Humanitas Kinderopvang en van Humanitas DMH voor mensen met een licht verstandelijke beperking Later de Nationale Burendag en Home Start (uit Engeland),  enzovoorts.

Humanitas op TV voor geld uit loterijen

Op allerlei manieren moest geld ingezameld worden om het werk mogelijk te maken. DE TV programma’s ondersteunden de verkoop van loten. Na de Rolot en de Otototo kwam de Sponsorloterij met “Doet hij het of doet hij het niet” en de “Sterrenshow” met Willem Ruis. De Nationale Postcodeloterij was een opvolger.

Humanitas werkte ook mee aan het programma “DE Ombudsman” van Frits Bom en later Marcel van Dam: vrijwilligers behandelden veel van de binnengekomen klachten.

Die programma’s leverden ook veel naamsbekendheid op.

En hoewel elke periode weer zijn eigen ontwikkelingen had, steeds te bezien in het licht van die tijd, is er een mooi feestmotto aan te ontlenen:

                                                Humanitas

                            “ voor een inclusieve maatschappij;

               

                                        iedereen hoort erbij “
Terug naar het nieuwsoverzicht