De ontmoetingslunch

De dag van de Ontmoetingslunch op 10 oktober begon met een stralende zon die een actieve dag aankondigde. Dat paste goed bij de wens om met elkaar te lunchen en na te gaan hoe je meer fijne ontmoetingen kunt krijgen in je leven. 

           

De inloop in De Observant begon al om half twaalf en geanimeerde gesprekken kwamen als vanzelf aan de tafels. Het is een mooi voorbeeld: als je bij elkaar komt 'ontstaat' er iets tussen mensen; samen komen kan tot mooie momenten leiden.

         

Door de muziek, de gezellige aankleding en de uitgebreide heerlijke lunch ontstond er een ongedwongen sfeer. In enkele sketches werden voorbeelden gegeven van hoe je zelf kunt werken aan een goed gesprek en ook wat er fout kan gaan. 

        

Het hart van de Ontmoetingslunch waren de nieuwe activiteiten die Humanitas Eemland op gang wil brengen: Sociale Kringen waarin mensen elkaar vaker kunnen ontmoeten in een activiteit die ze leuk vinden (wandelen, samen eten, goede gesprekken, samen uitgaan). Er werd aan alle tafels over gesproken en er was veel belangstelling voor de activiteiten. Tijdens en na de Ontmoetingslunch hebben zich 35 mensen voor een of meer activiteiten aangemeld. 

 

We gaan met de deelnemers van de 4 Kringen de activiteiten verder vormgeven.

Terug naar het nieuwsoverzicht