Lunch tegen eenzaamheid

Ontmoetingslunch van Humanitas Eemland groot succes

Op donderdag 21 september startte de Week tegen Eenzaamheid. Humanitas Eemland organiseerde die dag voor alle deelnemers en vrijwilligers een ontmoetingslunch in Hoogland bij Concordia. De opzet van de dag was om het thema eenzaamheid centraal te stellen en vervolgens mensen met elkaar in contact te brengen. En dat is gelukt.

Persoonlijke verhalen van mensen, die vertelden hoe zij zijn omgegaan met eenzaamheid, het gezamenlijk lunchen met elkaar aan kleine ontmoetingstafels met ruimte voor gesprek, gemaakte afspraken tussen mensen onderling om eens koffie te komen drinken en het optreden van cabaretgroep Linquida maakte deze dag tot een succes.

Monuta financierde het evenement.

Terug naar het nieuwsoverzicht