Nieuwsbrief augustus 2019

Augustus 2019

Deze maand:………..

Nieuwe gezichten en nog zo wat

Een uitnodiging

Taalfeest

Café Vrijdenken

Humanistisch Verrbond-wandelingen

Rouwcafé in Eemnes

Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood

Danspaleis

Rollatorloop

Week van de Ontmoeting

Vacatures…..HELP

                                     

Nieuwe gezichten en nog zo wat

Deze zomer is er veel veranderd op het bureau.

We zijn bijna rond met een volledige bezetting van het secretariaat door vrijwilligers. Enkele gesprekken worden nog gevoerd door de bestuursleden Jos en David. In elk geval worden vanaf 1 september  de bureauwerkzaamheden georganiseerd door Jans Folkersma. Hij zal ook maar een beperkt aantal uren per week aanwezig zijn, maar hij heeft wel het overzicht en de leiding. Jans was al vrijwilliger bij TA en coördinator van het Maatjesproject voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, maar nu heeft Humanitas een contract met hem gesloten voor het bureau. De werkwijze zal in de loop van de komende maanden nader vorm krijgen.

Intussen hebben in de afgelopen maanden drie coördinatoren (Bertien, Dinie en Jans) het bureau draaiende gehouden. Het bestuur bedankte hen daarvoor heel hartelijk.

De vroegere secretariaatskamer is kamer voor de coördinatoren geworden en wordt ook ingericht als “omgangskamer” of “speelkamer” voor de eerste contacten tussen gescheiden ouders en hun kinderen (project BOR).  Met de Rotary Amersfoort-West is de samenwerking uiterst plezierig en zij zorgen voor de inrichting. Meer plannen met hun inzet zijn in de maak.

Van Wilma, coördinator Rouwcafé namen we afscheid.

Bestuursleden presenteerden Humanitas de afgelopen tijd voor een groep senioren in Baarn en voor een groep in het Bergkwartier Amersfoort. Ook werden we gevraagd om op Radio Soest een toelichting te geven op het jaarverslag.

Een nieuw “seizoen” staat ons te wachten en ik hoop dat jullie allemaal het enthousiasme (weer) hebben om al onze deelnemers in Eemland weer dat bekende steuntje in de rug te geven. Zet hem op!

Joop Caljouw, voorzitter.

Een uitnodiging. 

De gemeente Soest stelt 75 gratis toegangskaarten (t.w.v. € 10,50) beschikbaar voor de lezing van Hugo Borst over Alzheimer op vrijdag 20 september 2019 van 20.00 tot 22.00 uur in de Speeldoos in Baarn.

In het kader van de ‘100 – stoelenregeling’ en als gebaar van waardering biedt de Gemeente Soest vrijwilligers de kaartenaan via Balans Buro Vrijwilligerswerk (tegenwoordig op de eerste verdieping, bellen bij Balans).

De kaarten dienen persoonlijk te worden afgehaald, maximaal 2 kaarten per persoon.

Als zij gebruik willen maken van dit aanbod dan kunnen zij vanaf donderdag  5 september 2019 10.00 uur kaarten afhalen bij:

Balans Buro Vrijwilligerswerk, Smitsweg 311 in Soest op de dagen maandag, dinsdag, donderdag tussen 10.00-16.30 uur en vrijdag tussen 10.00 -15.00 uur. 

Wij wensen alle vrijwilligers en mantelzorgers een interessante lezing.

                                                  
‘Warmlopen voor twee wandelingen in het historisch centrum van Amersfoort’  vrijdag 6 september a.s. 

Te gast deze ochtend is Jan van der Linden. Jan laat je aan de hand van woorden alvast warmlopen voor twee wandelingen op 22 september: een humanistische wandeling en de wandeling ‘Tekens aan de wand’. Hij licht deze ochtend alvast een tipje van de sluier op. 

Café Vrijdenken op Vrijdag is elke eerste vrijdag van de maand in café De Lieve Vrouw aan de Lieve Vrouwestraat 13 in Amersfoort.

Jij en alle inwoners van Amersfoort en omgeving zijn van harte welkom van 10.30 uur tot 12.00 uur om elkaar te ontmoeten, koffie/thee te drinken en in gesprek te gaan. 

Terugblik uit het Café van Vrijdag 2 augustus Thuisadministratie bij Humanitas Eemland:

 ‘Helen Scherpenisse, coördinator vertelde deze ochtend meer over haar activiteit van Humanitas Eemland. Een vrijwilliger van de Thuisadministratie is preventief bezig om te voorkomen dat de problemen te groot en te onoverzichtelijk worden. In principe blijft de vrijwilliger één jaar. In het begin gaat de vrijwilliger er frequent heen en bouwt dan de ondersteuning langzaam af. We helpen, maar nemen niets over.’ 

 

Café Vrijdenken op Vrijdag is een initiatief van het Humanistisch Verbond en Humanitas Eemland. Wil je meer weten over dit initiatief, stuur dan een mail naar vhb.eemland@humanitas.nl of humanistischverbondeemland@gmail.com of kom langs!

Humanistisch Verbond Eemland nodigt alle leden en vrijwilligers van Humanitas Eemland van harte uit om op 22 september 2019 in Grandcafé Halewijn, Hof 14, 3811 CJ Amersfoort een kopje koffie of thee te komen drinken en vervolgens, samen met leden van het Humanistisch Verbond, deel te nemen aan de Humanistische wandeling of de wandeling “Tekens aan de wand ” in Amersfoort.

De humanistische wandeling start om 11.00 uur. We ontvangen u graag bij Halewijn om ongeveer 10.30 uur.

Jan van der Linden, onze gids die dag, vertelt bij iedere oude straat of monumentaal pand, waar hij ons mee naar toe neemt, over de ontstaansgeschiedenis van het Noord-

Europese Humanisme. Jan schrijft: “Humanisten geloven in de kracht van mensen. In de vroege middeleeuwen dacht men daar heel anders over. De kerk en de staat bepaalde niet alleen de handel en wandel van de gewone man, maar ook hoe hij of zij moest denken en voelen. Daar komt gelukkig in de 15e eeuw verandering in en in die verandering speelt Amersfoort een belangrijke rol als proeftuin”.

Om 13.30 uur ontvangen we in Halewijn de groep mensen die zich hebben aangemeld voor de wandeling “Tekens aan de wand”. Deze wandeling start om 14.00 uur. Jan schrijft hierover: Nu kunnen wij hier in Amersfoort zeggen, schrijven en uitbeelden wat wij maar willen. In vroeger tijden was dat heel anders. Afwijkende meningen konden rekenen op vervolging, foltering of zelfs de doodstraf. Alchemisten, min of meer geheime broederschappen en vrijdenkers, zoals bv. de rozenkruisers konden toen niet anders dan voor hun communicatie terugvallen op eenvoudige tekens. Ze waren alleen herkenbaar voor gelijkgezinden en door hen die de tekens reeds kenden. De tijden zijn veranderd, maar de oude tekens zijn als versiering of ornament gebleven. Veelal worden ze niet meer als zodanig begrepen omdat de noodzaak gelukkig is vervallen. Daarom op zoek naar de tekens aan de wand. 

Het is noodzakelijk dat u zich voor 12 september a.s. aanmeldt, omdat er maximaal 2x 20 personen mee kunnen doen. Wie het eerst komt, het eerst maalt. U kunt zich aanmelden door te mailen naar humanistischverbondeemland@gmail.com 

Namens het bestuur van Humanistisch Verbond Eemland,

Ria Olthof, activiteitencoördinator.

                                             
                             Rouwcafé Gooi en Eemland
                             Zondag 8 september 2019
                                    13.30-16.00 uur 
     Locatie: de Schoter, Wakkerendijk 66 a, 3755 DD Eemnes   

Deze middag is  Zilla van Dijk aanwezig. Zilla is ritueel-en stervensbegeleider vanuit www.ritualstoroot.nl . We gaan deze middag aan de gang met  ceremonies & rituelen. Elk ritueel is een symbolische handeling en communicatievorm die dieper dan het verstandelijke reikt. Rituelen geven betekenis aan belangrijke en gevoelige processen.

Rouwcafé Gooi en Eemland is een ontmoetingsplaats met de ongedwongen sfeer van een café waar praten over de dood geen taboe is. Na afloop van de workshop is er uiteraard voldoende gelegenheid om na te praten. De Toegang is gratis, een financiële bijdrage wordt op prijs gesteld en iedereen is van harte welkom. Voel u zich vrij om iemand mee te brengen.

Meer informatie is te vinden www.humanitas.nl/afdeling/eemland/activiteiten/rouwcafe en www.versawelzijn.nl en Facebook: Humanitas afdeling Eemland.

Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood
‘Om over de dood te spreken, moet je in leven zijn’. (Jean Baudrillard)
‘Sterven is doodeenvoudig. Iedereen kan het.’ (René Gude)

 ‘De dood lijkt minder erg als je uitgeput bent’. (Simone de Beauvoir)

Denken en praten over de dood is voor de meeste mensen niet zo eenvoudig, een gespreksgroep kan daarbij helpen.

In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, die ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen. Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?Wat zou ik willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat? Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen?

4 x op maandag: 23 en 30 september; 14 en 28 oktober 2019 van 14.00-16.00   Plaats: Amersfoort. Aantal deelnemers 4-8 personen. Gespreksleiding: drs. Gon Veltkamp (www.gonveltkamp.nl) Kosten: 65,- Euro, voor leden HV en vrijwilligers van Humanitas 60,-.s.v.p. mailen naar info@gonveltkamp.nl of opsturen naar Gon Veltkamp, Uilenspiegelstraat 7, 3813WD of bellen 033-4729647/06-45446009  

                                              
Rollatorloop Amersfoort 


Donderdag 12 september 2019 ; Locatie: Eemplein

Afstanden: 250 / 750 meter; Inloop vanaf 14:30 uur  ; Warming-up: 15:00 uur   Rollatorloop: 15:15 - 17:00 uur ,

Aanmelding: rollatorloop2019@hotmail.com 06-51185164 (Aline) of 06-17455323 (Heleen)    

           

Week van de Ontmoeting.

Zo noemen we in Amersfoort de landelijke Week tegen de Eenzaamheid (begin oktober). Vriendschappelijk Huisbezoek  organiseert met de andere Humanitas-projecten tegen eenzaamheid (Sociale kringen, Verlies en Rouw, Maatjes) een ontmoetingslunch voor deelnemers op 9 oktober a.s.

         

HUMANITAS EEMLAND IS DRINGEND OP ZOEK NAAR EEN COÖRDINATOR VOOR DE
VERLIES EN ROUW / ROUWCAFE

We vragen ook een vrijwilliger of stagiaire die als netwerker Humanitas op de kaart zet en mee werkt aan werving van vrijwilligers.
Informatie over deze en andere vacatures kunt u vinden op:

https://www.humanitas.nl/afdeling/eemland/vacatures

Volg Humanitas Eemland op www,FB en Instagram en zegt het voort
in je eigen groepen//volgers enz.     

Wie vindt het leuk 1x per maand deze Nieuwsbrief op te maken in een aansprekende  Humanitasstijl met Docufiller of een ander programma. Teksten en foto’s worden aangeleverd. Graag contact opnemen met mij,

Joop Caljouw  E: jecece@gmail.com of met het bureau eemland@humanitas.nl     

                                     
   

.

Terug naar het nieuwsoverzicht