Uitreiking landelijke TaalHeldenprijzen

Uitreiking landelijke TaalHeldenprijzen

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden van Stichting Lezen & Schrijven heeft vandaag voor de vijfde keer de TaalHeldenprijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst. TaalHelden zijn mensen die een unieke bijdrage leveren aan een geletterd Nederland. De jury, bestaande uit onder andere Abdelkader Benali en Anita Witzier, kozen uit 37 genomineerden de winnaars voor de categorieën taalcursist, taalbegeleider en bruggenbouwer. Eén van de 37 genomineerden in de categorie bruggenbouwer was Jiska Huseman vanwege haar coordinatorschap Taalmaatjes bij Humanitas-Eemland vorig jaar.

In de categorie bruggenbouwer is de prijs naar Gezondheidsprofessionals Gooi en Vechtstreek gegaan; dit is een samenwerkingsverband van ziekenhuis, apothekers, GGD en huisartsen, die taalspreekuren in ziekenhuizen en workshops voor huisartsen organiseren, zodat ook laaggeletterde cliënten geholpen kunnen worden. Zij zijn ervan overtuigd dat taalvaardig zijn aan de basis ligt van een gezond en gelukkig leven.

In de categorie taalbegeleider is zowel de jury- als publieksprijs naar Muhamed Ali gegaan. Hij is vier jaar geleden gevlucht uit Syrië (na in oorlogstijd taalboeken te hebben geschreven voor kinderen). In Nederland aangekomen heeft hij zich direct gemeld bij het taalhuis in de bibliotheek. Twee jaar later was hij zo vergevorderd met de Nederlandse taal, dat hij als taalvrijwilliger aan de slag ging om andere cursisten te helpen met taal en inburgering.

Geke van Velzen, directeur Stichting Lezen & Schrijven, licht toe waarom de TaalHeldenprijs is ontstaan: ‘De TaalHeldenprijs is in het leven geroepen als eerbetoon aan mensen die iets bijzonders hebben gedaan in het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Ofwel door zelf op cursus te gaan, ofwel als taalvrijwilliger, ofwel als organisatie. Met hun moed, doorzettingsvermogen en creativiteit halen deze helden laaggeletterdheid uit de taboesfeer. Met nog steeds 2,5 miljoen mensen in ons land die grote moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen, is dat heel erg belangrijk.’ 

Uit bovenstaande blijkt dat het werk van Taalmaatjes belangrijk is.

                

Terug naar het nieuwsoverzicht