Algemeen Bestuurslid

Vrijwilligerswerk bij Humanitas is waardevol. De landelijke Vereniging Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven onze vrijwilligers mensen het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Een vrijwilliger werkt volgens de kernwaarden van Humanitas: vraaggericht, gelijkwaardig, respectvol en laat de verant-woordelijkheid bij de deelnemer. Wij staan naast de deelnemer, nooit erboven. Humanitas Eemland omvat 9 gemeenten waar onze deelnemers wonen.

 Wij zoeken op korte termijn

 een algemeen bestuurslid (onbezoldigd)

 die een betekenisvolle bijdrage wil leveren aan sociale en maatschappelijke problemen van mensen in Amersfoort en de omliggende gemeenten. Je hebt affiniteit met de kernwaarden van Humanitas, interesse in de thema’s waar we mee bezig zijn en herkent de waarde van vrijwilligerswerk in de samenleving.

 Wat doet afdeling Eemland?

Bij afdeling Eemland werken zo’n 300 vrijwilligers en een vijftal beroepskrachten. We begeleiden jaarlijks zo’n 400 deelnemers rond verschillende thema’s:

  • Opvoeden (project Home-Start ondersteunt bij de opvoeding);
  • Thuisadministratie (Steun bij geldproblemen, invullen formuleren);
  • Isolement en eenzaamheid (Vriendschappelijk huisbezoek en Maatjes)
  • Verlies & Rouw (Steun bij verwerken van het verlies)
  • Echtscheiding (Begeleiding bij de omgangsregeling)
  • Taalverwerving (voor nieuwkomers en vergroten taalvaardigheid)

 Wat kun jij bijdragen?

Het collegiale bestuur bestaat uit 8 personen en geeft gezamenlijk sturing aan de coördinatoren en het bureau van de afdeling. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester heeft elk bestuurslid een of twee inhoudelijke thema’s als aandachtsgebied.

Als bestuurslid heb je affiniteit met de onderwerpen waar Humanitas zich mee bezighoudt. Voor de thema’s die je behartigt, ondersteun je en denk je mee met de coördinatoren over ontwikkeling in hun werk. Je bent betrokken bij het maken van afspraken met andere organisaties en gemeenten in de regio.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, evaluatie en verantwoording van jaarplannen en subsidies. Daarnaast zijn we actief betrokken bij evenementen en de externe PR/communicatie. In deze bijzondere tijd proberen we met de coördinatoren creatief te zijn binnen de beperkingen met oog voor ‘wat wél kan’.

De verdeling van portefeuilles over de bestuursleden is op dit moment deels nog open. De tijdinzet is gemiddeld een halve dag per week.

Heb je belangstelling?

Nadere mondelinge en schriftelijke informatie over de afdeling en de procedure

kun je opvragen bij de secretaris

René Borkus, tel. 06-53 59 74 94

Email: secretaris.eemland@outlook.com

Download het jaarverslag 2020.

Terug naar overzicht