Eemland

Coördinator thuisadministratie jongeren vanaf 16 jaar

Het uitgangspunt van het project thuisadministratie is om jongeren te helpen die (grote) moeite hebben met hun administratie en om hen uit de schulden te houden. Deze mensen worden door een vrijwilliger begeleid om hun administratie weer op orde te brengen en te houden.

Dit is een nieuw op te starten project en de leeftijd van de coördinator mag tot maximaal 30 jaar zijn.

De coördinator is in organisatorische zin de spil van de activiteit. Naast organisatorische kwaliteiten moet hij/zij ook beschikken over gevoel voor publiciteit, mensenkennis en kunnen enthousiasmeren en binden.

De coördinator heeft zijn/haar specifieke deskundigheid mogelijk ook op het gebied van de ‘sociale kaart’ van de regio.

De coördinator is ook verantwoordelijk voor het werven van vrijwilligers passend bij dit project.

 

De taken van een vrijwillig coördinator zijn:

- Verantwoordelijk voor de werving, selectie, het introductieprogramma, deskundigheidsbevordering van vrjwilligers

- Maakt op basis van de aanmeldingen de koppeling tussen vrijwilligers en hulpvragers;

- Voert kennismakingsgesprekken met de hulpvrager en gaat op evaluatiebezoek;

- Is namens het project aanspreekpunt binnen Humanitas

- Verzorgt de terugkombijeenkomsten van de vrijwilligers (intervisie, kwaliteitszorg, bespreken thema’s);

- Ziet erop toe dat de vrijwilligers zich in de praktijk houden aan het vastgestelde beleid.

 

De vrijwillig coördinator wordt ondersteund door het bestuur en specifiek door het bestuurslid dat dit project in portefeuille heeft.

Voor meer informatie en/of aanmelding als coördinator kunt u contact opnemen met  David Langley bestuurslid  thuisadministratie 033-4790840 of stuur een mail naar eemland@humanitas.nl.

Terug naar overzicht