Eemland

Coördinator Thuisadministratie M/V

Het uitgangspunt van het project thuisadministratie is om mensen te helpen die (grote) moeite hebben met hun administratie. Deze mensen worden door een vrijwilliger begeleid om hun administratie weer op orde te brengen en te houden.

De coördinator is in organisatorische zin de spil van de activiteit.Naast organisatorische kwaliteiten moet hij/zij ook beschikken over gevoel voor publiciteit, mensenkennis en kunnen enthousiasmeren en binden.De coördinator heeft zijn/haar specifieke deskundigheid mogelijk ook op het gebied van de ‘sociale kaart’ van de regio.Er zijn 25 vrijwilligers ‘werkzaam’ bij het project en wordt mede ondersteund door een andere coördinator. 

De taken van een vrijwillig coördinator zijn:

- Verantwoordelijk voor de werving, selectie, het introductieprogramma, het bevorderen van de expertise en de begeleiding van (nieuwe) vrijwilligers;

- Maakt op basis van de aanmeldingen de koppeling tussen vrijwilligers en hulpvragers;

- Voert kennismakingsgesprekken met de hulpvrager en gaat op evaluatiebezoek;

- Is namens het project aanspreekpunt binnen Humanitas

- Verzorgt de terugkombijeenkomsten van de vrijwilligers (intervisie, kwaliteitszorg, bespreken thema’s);

- Ziet erop toe dat de vrijwilligers zich in de praktijk houden aan het vastgestelde beleid.

 

De vrijwillig coördinator wordt ondersteund door het bestuur en specifiek door het bestuurslid dat dit project in haar portefeuille heeft.

Voor meer informatie en/of aanmelding als coördinator kunt u contact opnemen met  David Langley bestuurslid  thuisadministratie 033-4790840 of stuur een mail naar eemland@humanitas.nl.

l

Terug naar overzicht