Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Na een scheiding heeft ieder kind recht op contact met beide ouders. Dit is belangrijk voor een evenwichtige ontwikkeling en het welzijn van het kind. Gescheiden ouders zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Onderdeel daarvan is het treffen van een omgangsregeling. In de praktijk valt het opstellen of naleven van zo’n omgangsregeling regeling echter niet altijd mee.

In zulke situaties kunnen vrijwilligers van BOR Humanitas behulpzaam zijn. BOR Humanitas richt zich op het ondersteunen van gescheiden ouders bij het opstellen van een omgangsregeling.

Het belang van het kind staat daarbij voorop. Er wordt met beide ouders samengewerkt.

De ondersteuning duurt in principe 6 maanden. Humanitas zoekt in Groningen en Drenthe

Vrijwilligers Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Wat houdt dit vrijwilligerswerk in?

 • Kennismaken met ouders en kind en afspraken maken over duur, frequentie en locatie van de omgang (intake);
 • Ouders informeren over de gedragsregels rond de omgang;
 • Een rol hebben in de overdracht van het kind van de ene ouder naar de andere;
 • Aanwezig zijn bij de omgang en zorgdragen voor een positieve ontspannen, plezierige sfeer waarin ouder en kind zich vrij voelen;
 • Voortgang van de omgang met beide ouders evalueren en zo mogelijk afspraken uitbreiden, zodanig dat wordt toegewerkt naar zelfredzaamheid.
 • Summiere verslaglegging voor eigen gebruik.

 Wat vragen we van jou als vrijwilliger?

 • belangstelling voor- en affiniteit met de doelgroep;
 • op gelijkwaardige wijze met ouders en kinderen kunnen omgaan;
 • goede sociale vaardigheden (met name luistervaardigheid);
 • ervaring met het opvoeden van/omgaan met kinderen;
 • bereidheid om scholing te volgen en tussentijdse thema- en intervisiebijeen-komsten te bezoeken:
 • een neutrale houding bij conflicten tussen ouders;
 • stressbestendigheid, stabiliteit, geduld, betrouwbaarheid en mensenkennis
 • Een Verklaring omtrent Gedrag van het Ministerie van Justitie

Wat we bieden

 • Boeiend nuttig vrijwilligerswerk, in het belang van kinderen (en hun ouders);
 • Ondersteuning en begeleiding door een coördinator
 • Scholing, terugkom- en intervisiebijeenkomsten
 • Een plezierige werksfeer
 • Verzekering tegen schade en ongevallen 

Meer informatie of aanmelden

Wil je meer informatie of wil je aanmelden? Neem voor meer informatie contact op met Arold Boersma, coördinator BOR Groningen en Drenthe, T 06-54332946 of a.boersma@humanitas.nl  

Terug naar overzicht