Wat we doen

Jeugdsupport & Get a Grip

Jeugdsupport & Get a Grip ondersteunt middels een maatje jong(volwassenen). Een maatje voor jongeren die te maken hebben gehad met jeugdhulpverlening, risicomeiden en jonge vluchtelingen of die ondersteuning kunnen gebruiken bij geldzaken of de administratie hiervan.