Wat we doen

Jeugdsupport Jeugdzorg

Humanitas Jeugdsupport biedt ondersteuning middels een maatje aan jongeren en jongvolwassenen. Een maatje voor jongeren die te maken hebben gehad met jeugdhulpverlening, risicomeiden en jonge vluchtelingen.