Samen Ouder Worden Eindhoven

Wil jij jong en oud met elkaar verbinden?

Ook als we ouder zijn, is deelnemen aan de samenleving belangrijk. Het zorgt voor verbinding met de mensen om ons heen, met onze directe omgeving en met de samenleving als geheel. Daarom slaan wij, tien (vrijwilligers)organisaties en Vereniging NOV, de handen ineen, om met vrijwillige inzet de verbinding tussen mensen te versterken en we zo Samen Oud(er) Worden. 

In Samen Ouder Worden gaat het bijvoorbeeld om thema’s als dementie en eenzaamheid, het ontwikkelen van nieuwe vormen van vrijwillige inzet met ouderen, betere afstemming tussen vrijwilligers en de beroepsmatige zorg en welzijn, op maat organiseren van respijtzorg en praktische vormen van hulp die met vrijwilligers georganiseerd kunnen worden.

VERBINDEN

Er zijn ouderen die aangeven behoefte te hebben aan een vertrouwd gezicht en daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden. Het is zeker zo belangrijk om betekenisvolle contacten tussen ouderen en jongeren te organiseren.

Met de inzet van vrijwilligers van alle leeftijden dragen we ertoe bij dat ouderen hun leven op een voor hen zinvolle manier kunnen invullen. Van jong tot oud, zodat we op deze manier actief generaties samenbrengen. Voor betrokkenheid van jongeren, nu en in de toekomst.

MEER INFORMATIE?

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Humanitas Eindhoven.