“Steun als mensen het even niet alleen kunnen.”

Dick Bogers (57) is één van de 525 vrijwilligers van Humanitas Eindhoven. Twee jaar geleden trad hij toe tot het bestuur, een half jaar later werd hij voorzitter.

Dick Bogers: “ Na 35 jaar als directeur/ondernemer werkzaam te zijn geweest in het onderwijs was het hoog tijd voor iets anders. Ik wilde op vrijwillige basis wat gaan doen voor de samenleving. Mijn blik viel op een advertentie van Humanitas Eindhoven: ‘Bestuursleden gevraagd’. Ik besloot te reageren.” Het werk greep Dick meteen. Dick: “Het leuke van vrijwilligerswerk is dat er voor ieder persoon een passende taak is. Je afkomst, leeftijd, achtergrond, levenservaring, opleiding, werkervaring en talent maken je uniek en waardevol voor een ander. De ene vrijwilliger kan aan de slag in een gezin, een ander is op zijn plek als gesprekspartner voor een bejaarde. Ik ben blij dat ik met mijn ervaring een bijdrage kan leveren als bestuurslid.”

“Het leuke van vrijwilligerswerk is dat er voor ieder persoon een passende taak is.”

Inspelen op veranderingen
“De maatschappij verandert, de zorgvraag verandert. Door reorganisaties en bezuinigingen in de zorg wordt er nu eerder een beroep op vrijwilligersorganisaties gedaan,” vertelt Dick: “Daarmee verzwaart ook de problematiek waarmee wij als vrijwilligersorganisatie te maken krijgen. Daarnaast groeit het inwonertal van Eindhoven. De vraag naar ondersteuning groeit, maar de subsidies blijven gelijk. Humanitas Eindhoven staat dus voor een uitdaging: Waar halen we de broodnodige aanvullende gelden vandaan? En waar vinden we onze vrijwilligers, wat kunnen we van ze vragen en hoe bereiden we ze zo goed mogelijk voor op hun taak? Maar ook, weten verwijzers/deelnemers ons nu en straks te vinden? Dit zijn vragen waarmee ik me als bestuurslid bezighoud.”

Samenwerken
“Om onze diensten ook in de toekomst aan te kunnen bieden is samenwerking met andere organisaties en bedrijven noodzakelijk. Alle vrijwilligersorganisaties in Eindhoven hebben daarom de handen ineengeslagen en werken momenteel aan een gezamenlijk centraal punt van waar hulpvragers en verwijzers de weg wordt gewezen naar de juiste vrijwilligersorganisatie. We proberen goede afspraken te maken over wie wat doet. Het is zinloos om elkaar te beconcurreren, we moeten elkaar juist versterken. Ook naar de gemeente Eindhoven toe is het belangrijk dat we ons in de nabije toekomst als professioneel samenwerkingsverband presenteren. Dat maakt subsidietrajecten makkelijker en overzichtelijker.”

Terug naar het nieuwsoverzicht