Eindhoven

“Een klein beetje extra aandacht doet wonderen voor een leerling.”

Jos Jansen is één van de 525 vrijwilligers van Humanitas Eindhoven. Hij is vrijwillig coördinator bij Humanitas MentorMaatjes. 

Jos Jansen is 40 jaar lang werkzaam geweest in het basisschoolonderwijs waarvan 30 jaar als directeur. Door ziekte moest Jos noodgedwongen stoppen, maar het bloed kruipt waar het niet kan gaan en daarom is Jos aan de slag gegaan als vrijwillig coördinator bij Humanitas MentorMaatjes in Eindhoven. Jos Jansen: “Ik zou zo graag zien dat meer scholen de meerwaarde van ons programma ontdekken. We bereiken ontzettend veel met onze mentormaatjes.” Een mentormaatje is een tijdelijk maatje voor een leerling. Een leerling die het thuis moeilijk heeft, een stille leerling die niet lekker in zijn vel zit, een leerling van wie de schoolprestaties opeens teruglopen, een leerling die gepest wordt,… al deze leerlingen zouden ontzettend veel steun ondervinden van een mentormaatje van Humanitas.

Een mentormaatje is iemand van 18 tot ongeveer 35 jaar oud en hij of zij ontmoet een leerling gedurende een schooljaar wekelijks. Wat ze samen doen tijdens zo’n uurtje bepalen leerling en mentormaatje samen. Jos: “De leerling geeft aan waar hij of zij behoefte aan heeft. Even kletsen, een spelletje doen, een potje voetballen of een stukje wandelen. Gewoon een klein beetje extra aandacht voor een kind dat even niet zo lekker in zijn of haar vel zit.”

Jos: “Het is ongelofelijk hoeveel verschil een klein beetje extra aandacht maakt. In mijn rol als docent en directeur richtte ik mij op het leren van een kind en wat er nog beter moest. Bij mentormaatjes heb ik gezien dat het belangrijk is om voor ieder kind te benadrukken wat er goed gaat, want een positieve benadering werkt. Het is jammer dat kinderen op school afgerekend worden op hun cijferlijst. Een mooie cijferlijst geeft geen garantie voor een gelukkig en succesvol leven. Waar het wel om gaat is dat een kind zelfbewust is. Dat het weet dat het er toe doet, dat ze er mogen zijn en waar ze goed in zijn. Kinderen met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet laten gaan, daar gaat het om.”

Op de vraag of Jos ook een praktijkvoorbeeld heeft antwoord hij als volgt: “We hebben legio voorbeelden van kinderen die ontzettend geholpen zijn met onze steun. Zoals een jongen met dyslexie. Deze jongen zag vanwege zijn leerproblemen zijn toekomst somber in en zat echt flink in de put. In plaats van bijles om zijn lezen en schrijven te verbeteren kreeg de leerling een mentormaatje, ook met dyslexie, van Humanitas aangewezen. Leerling en mentormaatje hebben het samen nooit gehad over hun dyslexie, nee, in plaats daarvan gingen ze elke week samen voetballen, kastelen bouwen of kletsen. “Wat heeft dat nou voor nut? Hoor ik u zeggen.” Nou heel veel. Aldus zijn juf was de jongen na een schooljaar sociaal emotioneel zienderogen gegroeid. En ook zijn schoolprestaties waren vooruit gegaan. Ook de ouders zijn blij dat het nu beter gaat met hun zoon. Maar het aller-allerbelangrijkste was wel dat de jongen zijn toekomst weer met vertrouwen tegemoet gaat en weer lol heeft in zijn leven. Een klein beetje extra aandacht helpt!”

We vragen Jos of hij ook anders naar het onderwijssysteem is gaan kijken sinds hij vrijwilligerswerk doet voor Humanitas antwoordt hij als volgt: “In mijn rol als vrijwillig coördinator bij Humanitas MentorMaatjes heb ik gezien wat gericht aandacht geven aan een kind oplevert. Ik ben altijd al bewust geweest van het feit dat het belangrijk is om te werken aan het sociaal emotioneel welbevinden van kinderen. Maar nu ik heb gezien hoeveel verschil het maakt ben ik echt met een andere bril naar het onderwijs gaan kijken. Nog meer dan ik al dacht, zou de focus in het onderwijs niet moeten liggen op de kennisoverdracht en de resultaten, maar op het individuele kind. Hoe staat een kind in het leven, hoe denkt het het over zichzelf, wat wil een kind? Kun je op dat gebied zelfvertrouwen kweken en vooruitgang boeken, stijgen, als neven-effect, ook de schoolresultaten.”

Geen omkijken naar
Voor scholen kost het inzetten van Humanitas MentorMaatjes niet veel. De mentormaatjes worden opgeleid, begeleid en ondersteund door Humanitas. Het enige wat wij van een school vragen is het bieden van een plek waar mentormaatje en leerling elkaar na schooltijd kunnen ontmoeten. Daarnaast vragen wij een verantwoordelijke van de school aanwezig te zijn bij de eerste koppeling en bij de tussentijdse en eindevaluatie. Financieel gezien vraagt Humanitas, als een school daartoe in staat is, een vrijwillige financiële tegemoetkoming in de kosten van € 100,00 tot maximaal € 250,00 per koppeling per schooljaar. Zijn deze gelden niet beschikbaar dan is de ondersteuning gratis. 

Terug naar het nieuwsoverzicht