Eindhoven

Onze thema's

Humanitas Eindhoven werkt binnen 4 verschillende thema's: eenzaamheid, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.

EENZAAMHEID
We helpen je bij het opbouwen en onderhouden van een sociaal netwerk, zodat je er niet (meer) alleen voor staat.

Gesprekken van Mens tot Mens Een gesprekspartner die met je meeleeft. Hij of zij biedt een luisterend oor en een steuntje in de rug.
Meedoen in de Wijken Taalondersteuning voor Eindhovenaren van buitenlandse afkomst, die hun Nederlands willen verbeteren.

OPVOEDEN
Opvoeden valt niet mee, maar met een beetje hulp van een vrijwilliger lukt het een deelnemer vaak wel om het gezin (weer) goed draaiende te houden.

Home-Start Laagdrempelige opvoedings- en gezinsondersteuning voor ouders met kinderen 0 - 18 jaar.
BOR In het belang van het kind ondersteunen we gescheiden ouders bij het tot stand komen en/of naleven van een omgangsregeling.

OPGROEIEN

Steun, een luisterend oor, ontspanning, afleiding en informatie voor jongeren en jongvolwassenen die dat nodig hebben.

MentorMaatjes Een maatje voor leerlingen van 10-16 jaar bij wie het op school/thuis even niet goed gaat. Zodat leren weer leuk wordt.
Gevaarlijke Liefde Gratis interactieve voorlichting over mensenhandel, jeugdprostitutie en internetgevaren.
Jeugdsupport Ondersteuning voor jongeren die te maken hebben (gehad) met jeugdhulpverlening, jeugdzorg en slachtoffers van loverboys of uitbuiting.
Vakantieweken voor jonge vluchtelingen en kinderen in een achterstandsituatie.