Eindhoven

Vrijwilliger Thuisadministratie

Wil jij mensen helpen bij het op orde brengen van hun financiën en administratie?

VOOR WIE?
Thuisadministratie is er voor mensen die:

 • Ondersteuning nodig hebben om de administratie te ordenen.
 • Behoefte hebben aan overzicht en inzicht in eigen inkomsten en uitgaven.
 • Door omstandigheden moeite hebben om de administratie zelf te beheren.
 • Betalingsachterstanden hebben.
 • Een traject van schuldhulpverlening willen voorbereiden.
 • Gemotiveerd zijn om zelf iets aan hun situatie te doen.

VRIJWILLIGER WORDEN?
Wil en kan jij bovenstaande mensen helpen? Bij Thuisadministratie hebben we twee typen vrijwilligers nodig: uitvoerende en coördinerende vrijwilligers. Hieronder vind je een korte taakomschrijving.

COÖRDINEREND VRIJWILLIGER

 • Verzorgt de intakegesprekken met potentiële deelnemers.
 • Koppelt deelnemers aan vrijwilligers.
 • Begeleidt individuele vrijwilligers.
 • Bewaakt de voortgang van een koppeling.
 • Organiseert terugkombijeenkomsten voor alle vrijwilligers.

UITVOERENDE VRIJWILLIGER

 • Helpt de deelnemer bij het ordenen van de administratie en financiën.
 • Samen overzicht creëren van inkomsten en uitgaven.
 • Gezamenlijk maken van een huishoudboekje.
 • Wegwijs maken in wet- en regelgeving en werkwijze instanties.
 • Betrekken van het eigen sociale netwerk.
 • Vinger aan de pols houden, bijvoorbeeld naar schuldsanering.

WAT KRIJG JE ALS VRIJWILLIGER?

 • Contact met andere vrijwilligers
 • Professionele begeleiding
 • Themabijeenkomsten
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Vergoeding gemaakte onkosten

AANMELDEN?
Wil je mensen die steun kunnen gebruiken helpen? Of wil je graag wat meer informatie? Neem dan contact met ons open bel 040 206 5350 of meld je hier aan.