Over ons

Wij zijn er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Met een steuntje in de rug vinden ze de kracht, het vertrouwen en de energie om hun leven weer op te pakken.

HUMANITAS EINDHOVEN
Jaarlijks geven zo'n 500 goed getrainde vrijwilligers dat steuntje aan zo'n 1400 deelnemers. En dat werkt! Humanitas Eindhoven werkt binnen drie verschillende thema's: eenzaamheid/participatie, opvoeden en opgroeien aan zeven verschillende activiteiten. Wij zijn actief in Eindhoven en negen andere regiogemeenten.

BESTUUR

De coördinatoren en vrijwilligers van Humanitas Eindhoven worden ondersteund door het Afdelingsbestuur. Het Afdelingsbestuur bestaat uit de volgende bestuursleden:

Voorzitter interim: Ron Seelen
PFH Financiën: Aarjen Bienfait
Secretaris: Laura van Donkelaar
Algemeen lid: Mala Paltoe
Algemeen lid: Agnes Tellings


HUMANITAS WAARDEN
Hoe verschillend onze activiteiten ook zijn. We werken altijd met de volgende waarden:

  1. Regie houden behouden over je eigen leven.
  2. Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid.
  3. Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander.
  4. Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken: kijken wat er leeft in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen.

PERSOONLIJK | PREVENTIEF | INNOVATIEF
Onze vrijwilligers bouwen een persoonlijke band op met hun deelnemers. Steun van een maatje kan preventief werken, maar ook het effect van professionele hulp versterken. Wij spelen innovatief in op de ontwikkelingen in de samenleving en we werken vraaggericht.

Onze beloften aan onze deelnemers:

 • We helpen jou je leven een positieve draai te geven.
 • We helpen jou de regie over je eigen leven (terug) te vinden.
 • We denken vanuit jouw behoeften.
 • We helpen je van mens tot mens, op basis van gelijkwaardigheid.
 • We zijn er voor je, ongeacht je achtergrond, levensverhaal of leeftijd.
 • We bieden je aandacht, veiligheid en vertrouwen.

MOOIE RESULTATEN
De ervaring leert dat tijdige vrijwillige hulp van Humanitas erger kan voorkomen. Mensen die onze hulp krijgen zijn eerder weer in staat om zelfstandig hun leven op te pakken. Of overwinnen eerder een tegenslag in hun leven.

HUMANITAS ACADEMIE
Niemand gaat bij ons ongeschoold op pad. Via de Humanitas Academie bereiden we onze vrijwilligers goed voor op hun werk.

DE VERENIGING HUMANITAS

 • staat voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar;
 • geeft mensen bij wie het even wat minder gaat een steuntje in de rug, zodat ze daarna weer op eigen kracht verder kunnen;
 • ondersteunt met ruim 22.000 vrijwilligers in meer dan 700 activiteiten zo’n 60.000 mensen.
 • Meer weten over de vereniging Humanitas? Kijk op de landelijke pagina: www.humanitas.nl.