Eindhoven

Vacature vrijwillig coördinator Gesprekken van Mens tot Mens

Gesprekken van Mens tot Mens is een maatjesproject. Een vaste vrijwilliger komt op onderling afgesproken tijdstippen, minimaal 1x per 2 weken, bij zijn/haar deelnemer aan huis voor een vriendschappelijk ondersteunend gesprek. De deelnemers zijn mensen van jong tot oud die zich in sociaal isolement bevinden. Ze kunnen het leven tijdelijk niet aan door eenzaamheid, verdriet, woede, angst, pijn, verlies of rouw.

De vrijwillige coördinatoren vormen de spil  van het project. Ze brengen de koppeling tussen deelnemer en vrijwilliger tot stand en begeleiden de vrijwilligers.

Het profiel
De vrijwillige coördinator heeft een open en mensgerichte houding en is een goede communicator. Aandacht voor de ander en respect voor de medemens staan centraal. Hij/zij is bekend met de problematiek van de deelnemers en heeft daar affiniteit mee. Aspecten van het werk zijn onder meer het bewaken van de voortgang van het project, het waarborgen van privacy van deelnemers en vrijwilligers, flexibiliteit en accuratesse. 

De taken
Iedere vrijwillige coördinator van het project Gesprekken van Mens tot Mens begeleidt jaarlijks een groep van ongeveer 20 vrijwilligers.

De taken van de coördinator zijn:

 • werven en selecteren van vrijwilligers
 • introductietraject uitzetten voor vrijwilligers
 • deskundigheid bevorderen van de vrijwilligers (training organiseren)
 • intake gesprekken voeren met deelnemers en vrijwilligers
 • ondersteunen van vrijwilligers zowel individueel als in groepsverband
 • koppelen van deelnemers en vrijwilligers
 • contact onderhouden en samenwerking stimuleren met andere organisaties
 • contacten onderhouden met andere maatjesprojecten
 • evaluatierapportage verzorgen
 • bijhouden van registratiegegevens ten behoeve van de voortgang
 • verzorgen van de PR van het project
 • bewaken van projectkosten 

De tijdsbesteding is ca. 2 dagdelen per week.

Voor informatie over de afdeling Eindhoven van Humanitas zie:

Reacties op deze vacature kunt u voor 1 juli 2016 richten aan Mw. Petra Welboren:

Humanitas Eindhoven
t.a.v. Petra Welboren
Veldmaarschalk Montgomerylaan 333
5612BG Eindhoven

Of per e-mail naar: eindhoven@humanitas.nl

Terug naar overzicht