Help jij een gezin op weg? Wij zoeken opvoedondersteuners bij Home-Start

Opvoeden. Er bestaat geen opleiding voor. Ouders doen wat ze kunnen. In de meeste gevallen komen ze er zelf wel uit. Soms lukt dat niet. Als vrijwilliger van Humanitas Opvoeden spring je bij. Je geeft ouders en hun kind(eren) precies het steuntje in de rug dat ze op dat moment nodig hebben. Het is sociaal, dankbaar en verantwoordelijk werk. 

Humanitas Opvoeden is er voor gezinnen met kinderen tot en met 18 jaar. Als vrijwilliger ondersteun je een gezin dat het even alleen niet redt. Een keer per week ga je bij hen op bezoek. Je bent een luisterend oor, vraagbaak en vertrouwenspersoon voor moeder en/of vader. Soms ga je fietsen of voetballen met de kinderen, of je leest voor of helpt met het huiswerk. Door jouw aanwezigheid en inbreng haal je de druk van de ketel en breng je rust in het gezin. Bij Humanitas kun je als  opvoedondersteuner met de juiste training en begeleiding aan de slag. Heel het jaar door vinden er trainingen plaats. Je kunt een keuze maken uit de volgende projecten:

HUMANITAS HOME-START
Opvoedings- en gezinsondersteuning voor ouders met kind(eren) van 0-18 jaar bij wie het opvoeden moeizaam gaat.

HUMANITAS BOR
Het begeleiden van gescheiden ouders bij het tot stand komen van een omgangsregeling met hun kind(eren).

WAT KRIJG JE ALS VRIJWILLIGER?
- Heel veel waardering!
- Een voorbereidende training
- Contact met andere vrijwilligers
- Professionele begeleiding
- Themabijeenkomsten
- Persoonlijke ontwikkeling
- Vergoeding gemaakte onkosten

VRIJWILLIGER WORDEN?
- Heb jij opvoedervaring?
- Ben je enthousiast?
- Heb jij een dagdeel per week tijd?
- Kun jij goed luisteren?
- Heb je belangstelling voor anderen?
- Kun jij emotionele en praktische steun bieden?

Neem dan contact op met:
Lucie Nijskens, coördinator Home-Start:
M: 06 303 00 125
E: L.Nijskens@humanitas
Judith Spijkerman, coördinator BOR:
M: 06 109 52 844
E: bor.ehv@humanitas

Terug naar overzicht