Eindhoven

Vacature vrijwillig bestuurslid fondsenwerving

Humanitas Eindhoven is een van de meer dan 80 afdelingen van de vereniging Humanitas. Wij geloven in de kracht van mensen, maar we weten dat iedereen wel eens een tijdelijke steun in de rug kan gebruiken. In onze maatjesprojecten ondersteunen ruim 525 vrijwilligers meer dan 1450 deelnemers. Het bestuur van Humanitas Eindhoven is een collegiaal bestuur dat bestaat uit negen vrijwilligers die, in samenspraak met de projectcoördinatoren en ondersteund door de staf van Humanitas district Zuid, verantwoordelijk zijn voor het reilen en zeilen van de afdeling. Wij zoeken per september een bestuurslid Fondsenwerving voor twee tot drie dagdelen per week. 

Het profiel van een vrijwillig bestuurslid:

  • Heeft een dienstverlenende instelling, organisatievermogen en bestuurlijke ervaring
  • Werkt graag in teamverband
  • Maakt gemakkelijk contact en kan mondeling en schriftelijk goed communiceren
  • Heeft kennis van en is betrokken bij de hulpvragen en heeft (bij voorkeur) een netwerk op het gebied van zorg- en hulpverlening en/of maatschappelijke dienstverlening
  • Heeft affiniteit met de manier van werken van Humanitas
  • Is (met enige regelmaat) ook overdag beschikbaar

Het bestuurslid Fondsenwerving
Op dit moment bestaat het merendeel van onze inkomsten uit gemeentelijke subsidies. Wij vinden dit geen gezonde situatie. In ons rapport 'Focus op kwetsbare groepen' vermeldt onze ambitie dat in 2017 5% van onze begroting geen gemeentelijke subsidie mag zijn. In 2015 gold dit voor ca. 3% van onze totale begroting, dus we zijn op de goede weg.

  • De portefeuillehouder Fondsenwerving draagt in het bijzonder zorg voor het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van fondswervende plannen, gericht op particulieren, bedrijven en fondsen.
  • Hij/zij vertaalt deze plannen naar concrete acties en promotiecampagnes.

Geïnteresseerd?
Stuur een reactie, voorzien van een kort cv, gericht aan dhr. Dick Bogers (voorzitter):

  • Per e-mail naar eindhoven@humanitas.nl
  • Per post naar Humanitas Eindhoven, Veldmaarschalk Montgomerylaan 333, 5612 BG Eindhoven
Terug naar overzicht