Eindhoven

Vrijwillig coördinator MentorMaatjes

Sommige kinderen en jongeren komen er zelf even niet uit. Een uurtje in de week ondersteuning van iemand die er speciaal voor hen is, kan het verschil maken. Humanitas MentorMaatjes Eindhoven koppelt maatjes aan leerlingen die even dat steuntje in de rug kunnen gebruiken. Iemand met een luisterend oor en open oog voor wat jongeren bezighoudt. Voor de begeleiding van deze maatjes en voor de samenwerking met betrokken basis- en middelbare scholen in Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Geldrop, Heeze/Leende en Valkenswaard zoeken we vrijwillige schoolcoördinatoren.

De schoolcoördinator onderhoudt contacten met één of meerdere scholen. Zijn/haar rol is het bieden van ondersteuning aan de school, door het begeleiden van hún leerling middels een (mentor)maatje. Daarnaast zet hij/zij het mentormaatje in zijn kracht, zodat deze de leerling positief kan begeleiden.

Het succes van Humanitas MentorMaatjes Eindhoven hangt voor een groot deel af van de persoonlijke kwaliteiten, de vaardigheden en kennis, de houding en de werkstijl van de coördinator. Voor deze functie is het van belang dat je goed kunt communiceren, ontwikkelingsgericht kunt denken en dit ook in goede samenwerking met anderen kunt doen.

 • Heb je affiniteit met het onderwijs?
 • Ben je een netwerker en een verbinder?
 • Vind je het leuk jong volwassenen te begeleiden en weet je mensen te enthousiasmeren?
 • Heb je affiniteit met kwetsbare kinderen en jongeren?
 • Heb je een open en constructieve houding, goede communicatieve vaardigheden en ben je in staat op een prettige manier feedback te geven?
 • Ben jij iemand die meedenkend is en durf je initiatieven te nemen?

Dan is dit iets voor jou!

Wat ga je doen?

 • Je bent contactpersoon voor scholen die met ons samenwerken en die aan jou gekoppeld zijn.
 • Je begeleidt (op den duur) minstens vijf MentorMaatjes, houdt voortgangsgesprekken en geeft feedback.
 • Je organiseert koppelings- en evaluatiegesprekken tussen en met school, mentormaatje, leerling en ouders.
 • Je houdt mutaties van het MentorMaatjes- en leerlingenbestand in het Humanitas Registratie Systeem (HRS) bij en reageert op notities van MentorMaatjes.
 • Je beoordeelt en fiatteert de digitale declaraties van MentorMaatjes.
 • Bij verjaardagen, ziekte, etc. van “jouw” MentorMaatjes zorg je voor contact .
 • Je woont het coördinatorenoverleg bij (5 wekelijks).
 • Je woont de themabijeenkomsten en intervisiebijeenkomsten van de MentorMaatjes bij en helpt mee met de organisatie daarvan.
 • Je hebt werkoverleg met regiocoördinator over voortgang, wensen, dilemma’s.
 • Eventueel houdt je intakegesprekken met nieuwe MentorMaatjes .
 • Je houdt de belangrijkste doelen in het oog.

Qua tijdsinvestering vraagt het gemiddeld zo’n 4 uur per week, dit is gebaseerd op de begeleiding van 6 trajecten (de grootste werkdruk is in het begin en aan het eind van een traject).

 Natuurlijk sta je er niet alleen voor!

 • Je krijgt ter voorbereiding op de werkzaamheden een coördinatorentraining, verzorgd door de Humanitas Academie en ontvangt daarvan een certificaat
 • Als vrijwilliger kun je deelnemen aan een breed scala van deskundigheidsbevordering aangeboden door de Humanitas Academie Zuid
 • Je werkt samen in een team, waarbinnen jouw kwaliteiten gezien worden en waarbinnen jullie elkaar versterken.
 • Je krijgt begeleiding in vrijwilligerswerk

 Wat verder goed is om te weten:

 • Het staat goed op je CV en LinkedIn
 • Je doet nieuwe contacten op, versterkt vaardigheden en kunt werken aan zelfontplooiing
 • Wij bieden en reis- en onkostenvergoeding
 • Je bent verzekerd tijdens jouw vrijwilligerswerk
 • Als vrijwilliger kun je gratis lid worden van Humanitas en jouw stem laten horen
 • Je wordt vrijwilliger van een grote organisatie waar zaken goed geregeld zijn

 Eisen en voorwaarden

 • Je kunt een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen (deze wordt door ons aangevraagd)
 • Je hebt een bereidheid tot inzet voor 1 à 2 dagdelen per week
 • Je bent minimaal een volledig jaar beschikbaar
 • Je verbindt je tot deelname aan training en overlegbijeenkomsten, zoals boven genoemd.

Interesse?

Neem voor een kennismakingsgesprek contact op met Suzanne Valk, coördinator Humanitas MentorMaatjes Eindhoven via mentormaatjes.ehv@humanitas.nl of 040 206 53 50. 

Meer info

www.humanitas.nl/eindhoven/mm

Terug naar overzicht