Eindhoven

Vrijwillig weekcoördinator Vakantieweken

PROFIEL

 • Ervaring met het begeleiden van Kindervakantieweken
 • Ervaring in het begeleiden van vrijwilligers/ begeleiders
 • Kennis van de inhoud en de werkwijze van de diverse protocollen
 • Goed bekend met het pedagogisch beleid en weet daarnaar te handelen
 • In het bezit van een EHBO diploma (of in het team iemand met een EHBO diploma)
 • Stress bestendig
 • Minimaal 24 jaar
 • een VOG kunnen overleggen
 • goede contactuele eigenschappen;
 • situaties goed kunnen inschatten
 • Goed kunnen organiseren en rapporteren
 • Slagvaardig en enthousiasmerend
 • kennis van de sociale kaart van het district
 • Vertrouwelijk en nauwgezet met persoonlijke gegevens om kunnen gaan
 • In bezit van rijbewijs

 

TAKEN
Voorafgaand van het kamp:

 • Coördineert de informatievoorziening aan alle weekmedewerkers voorafgaand aan de vakantieweek.
 • Zorgt voor een gezamenlijke voorbereiding van de vakantieweek.
 • Maakt samen met de hoofdleiding de indeling van de groepjes kinderen en hun begeleiders.
 • Leidt de vergaderingen voorafgaand aan de vakantieweek
 • Zorgt er voor dat de VOG’s van zijn kampbegeleiders aanwezig zijn op kamp.

Tijdens het kamp

 • Stuurt de keukenhulpen (en de vliegende keep aan).
 • Heeft tijdens de vakantieweek zo nodig contact met de buitenwacht, zoals de projectcoördinator, ouders/verzorgers, Humanitas en hulpverleners. Is contactpersoon voor hen tijdens de kampweek.
 • Leidt de dagelijkse nabespreking. Bereidt deze voor samen met de hoofdleiding.
 • Beheer EHBO-kist.
 • Praat met niet goed functionerende vrijwilligers en maakt hier verslag van.
 • Beheert de kas.
 • Geeft tijdens zijn kampweek op donderdag door aan de projectcoördinator welke materialen die tot het basispakket horen voor de daarop volgende week aangevuld moeten worden.
 • Leidt de dagelijkse evaluaties. Bereidt deze voor samen met de hoofdleiding.

Na het kamp

 • Draagt zorg voor een schoon en opgeruimd huis voor de volgende groep.
 • Zorgt voor de schriftelijke overdracht naar de volgende week.
 • Maakt kort schriftelijk verslag van de week voor de project coördinator en de projectgroep VW.
 • Overlegt verslag van niet-functionerende vrijwilligers aan de project coördinator.
 • Maakt zo nodig schadelijst op.
 • Zorgt voor de eerste levensbehoeften voor de opvolgende week.
Terug naar overzicht