Steun bij Verlies

 

Luisteren is meer dan horen,

luisteren is geen oplossing geven

maar stapvoets met de ander op weg gaan. 

Ingrijpend verlies

Iedereen komt in zijn leven in aanraking met verlies. Met verlies van een partner, kind, broer, ouders, vriend(in). Maar ook: een scheiding, verlies van werk of van je gezondheid.

Na het overlijden van iemand, na een scheiding, bij werkloosheid of ziekte , verandert het leven.

In het beging krijg je veel aandacht uit je omgeving en leeft men met je mee. Daarna volgt de leegte, het verdriet en het gemis. Wat blijft is de behoefte om gevoelens met anderen te delen. Het is vaak moeilijk om over verdriet te praten. Praten met iemand die bereid is om te luisteren kan je dan een stap verder helpen in het verwerkingsproces.

Steun bij Rouw

De vrijwilligers van Humanitas willen u graag helpen in deze moeilijke tijd. De vrijwillige steun is bedoeld voor iedereen in een rouwproces, van jong tot oud en voor mensen uit alle culturen en van alle levensbeschouwingen. Zij luisteren naar u als het leven voor anderen al weer verder gaat. Gewoon een  menselijk steuntje in de rug om u te helpen de draad in het leven weer een beetje op te pakken. De vrijwilligers ondersteunen vanuit persoonlijke betrokkenheid en zij weten vaak uit eigen ervaring wat een verlies betekent.

Door uw ervaring te delen, merkt u dat u niet alleen staat. Dat kan op twee manieren. Door middel van  individuele rouwbegeleiding en, bij voldoende belangstelling, ook in de vorm van een lotgenotengroep.(specifiek voor mensen die een dierbare verloren hebben )

De vrijwilligers hebben een gerichte opleiding gevolgd en worden regelmatig bijgeschoold.De ondersteuning is kosteloos.

Bij u thuis

Bij het individuele huisbezoek komt een vrijwilliger regelmatig  bij u thuis.  De vrijwilliger biedt een luisterend oor, heeft tijd en weet hoe belangrijk het is om steeds opnieuw het verhaal te kunnen  vertellen. Door uw ervaring te delen, merkt u dat u niet alleen staat.

Lotgenotencontact ( Specifiek voor mensen die een dierbare verloren hebben )

Praten met lotgenoten kan een steun zijn bij de verwerking van het verlies. Doel van onze lotgenotengroep is het onderling uitwisselen van ervaringen, je verhaal kunnen doen bij mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft herkenning en steun. De groep bestaat uit  minimaal 6 personen. Zij komen 8 keer op een middag bij elkaar. De gespreksleiding is in handen van gemotiveerde en kundige vrijwilligers van de werkgroep 'Steun bij Verlies'.

Thema's die uit de groep zelf naar voren komen staan centraal.

Hoe bereikt u ons? 

Heeft u  interesse of wilt u meer weten over Steun bij Verlies, neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

Werkgroep Emmen/ Borger/Odoorn

Lenie Helmich, coördinator

Tel. 06-12135216

NB. Jongeren in Rouw kunnen we ook helpen! Zie als voorbeeld het filmpje van Catherina,  Humanitas vrijwilliger van Jongeren in Rouw op de Home-pagina van onze website.

 

Folder van Steun bij Verlies kun je hier downloaden:

Wordt geactualiseerd!

PUBLICITEIT

In diverse weekbladen is afgelopen maand veel p.r. geweest voor Rouw en Verlies. We hopen dat er reacties komen uit deze artikelen, want  er is op dit ogenblik geen wachtlijst.

Hieronder de artikelen uit de weekbladen Week - Week uit en Emmer Courant.