Thuisadministratie

Humanitas Thuisadministratie helpt je je financiën en administratie op orde te brengen én te houden.

Thuisadministratie

Mensen kunnen door allerlei oorzaken het overzicht op hun financiën kwijtraken. Bijvoorbeeld door ouderdom, verlies van een partner, plotselinge werkloosheid, ziekte of schulden. Soms lukt het dan niet om alles goed te regelen en de financiële administratie op orde houden.

Hoe pas je je uitgaven aan op je inkomen? Hoe hou je rekening met onregelmatige uitgaven, bijv. het eigen risico in de zorg? Wat doe je met lastige rekeningen? Hoe regel je de afbetaling van schulden? Hoe schrijf je een brief naar instanties?

Soms is er in de directe omgeving niemand die kan helpen deze vragen te beantwoorden. Of er is niemand om te helpen uw thuisadministratie op orde te krijgen en/of op orde te houden. U komt er zelf niet meer uit. Maar u zou het wel prettig vinden om hierbij steun te krijgen. In die gevallen kunt u, na een intakegesprek, eventueel een beroep doen op onze vrijwilligers van de “Thuisadministratie” van Humanitas.

Vrijwilligers

Humanitas beschikt over vrijwilligers die bij u thuis komen om samen met u de financiële administratie op orde te brengen en uw vragen te beantwoorden. Zij zijn een toeverlaat waarop u kunt steunen. U blijft wel zelf verantwoordelijk voor uw financiële administratie en u maakt uw eigen keuzes. Maar u staat er dan niet meer alleen voor.

De vrijwilligers hebben kennis en ervaring met financiële en administratieve zaken en zijn binnen Humanitas opgeleid voor deze dienstverlening. Zij zijn in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. En natuurlijk zijn zij verplicht volledige geheimhouding in acht te nemen.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Ondersteuning bij het ordenen van de administratie.
 • Formulieren invullen voor bijv. het aanvragen van inkomens- en zorgvoorzieningen, kwijtschelding gemeentebelastingen enz.
 • DigiD aanvragen en activeren.
 • Zorgtoeslag, huurtoeslag en andere toeslagen aanvragen.
 • Automatische betalingen samen met u regelen.
 • Budgetcoaching.
 • Ondersteuning bij internetbankieren.
 • Ondersteuning bij het treffen van betalingsregelingen met schuldeisers.
 • Abonnementen en lidmaatschappen opzeggen.
 • Moeilijke brieven lezen en uitleggen wat wordt bedoeld.
 • Ondersteuning bij het telefoneren wanneer de hulpvrager dat moeilijk vindt.
 • Meedenken om zuiniger met geld/verzekeringen/energie om te gaan.
 • Na beëindigen van de schuldsanering (bijv. WSNP) weer aanleren met de financiën en met uw eigen financiële administratie om te gaan.

Denkt u dat u misschien voor een voorziening in aanmerking komt? Vraag het ons! Een andere vraag? Bespreek het even met de coördinator Thuisadministratie.

Voor wie is de hulp bestemd en wie komt in aanmerking?

De Thuisadministratie is er voor iedereen die het even niet redt. Jong en oud. Voorwaarde voor deze ondersteuning is wel dat de hulpvrager niet verslaafd is, handelingsbekwaam is en dus tekenbevoegdheid heeft. Wij voeren voor u geen financiële handelingen uit, zoals geld pinnen, betalingen doen of bedragen afschrijven van uw bankrekening. De vrijwilligers ondersteunen u “van mens tot mens”, op zo’n manier dat de aanvragers over het algemeen na verloop van tijd zelf weer in staat zijn hun eigen administratie te doen.

Soms kan het voorkomen dat schuldhulpverlening of bewindvoering toch noodzakelijk is. Samen met u proberen onze vrijwilligers aan de hand van uw situatie vast te stellen of dit een betere oplossing is.

De afspraken die wij met u maken worden schriftelijk vastgelegd middels een samenwerkingsovereenkomst.

Kosten

Aan de ondersteuning door de Thuisadministratie zijn geen kosten verbonden. Wel moet u zelf de kosten betalen die u voor uw eigen administratie maakt (zoals papier, mappen, portokosten en dergelijke).

En voor alle duidelijkheid:  U ontvangt géén financiële ondersteuning, dat wil zeggen: u krijgt van Humanitas géén geld.

Duur van de ondersteuning

In het algemeen verleent de Thuisadministratie hulp gedurende een periode van 6 tot 12 maanden.

Wanneer blijkt dat deze tijd onvoldoende is om weer zelfstandig de administratie te doen, dan kan deze periode worden verlengd. Deze situatie doet zich soms voor bij ouderen of  bij mensen met een lichte verstandelijke beperking. Deze (aanvullende) hulp vindt plaats met een lagere frequentie: éénmaal in de 4 tot 6 weken. In het algemeen is dit bedoeld als check op de financiële gang van zaken en om kleine problemen op te lossen. De afspraken die we hier maken zijn voor onbepaalde tijd. Wel wordt er in deze situatie bekeken of er voor u een alternatief is

Informatie en aanmelding

In bijna iedere afdeling van Humanitas is een werkgroep thuisadministratie actief.

Indien u meer informatie wenst, of als u zich wilt aanmelden voor deze hulp in de gemeente Emmen of in de plaatsen Eesergroen, Eeserveen, Exloo, Klijndijk, Odoorn, Odoornerveen of Valthe, dan kunt u contact opnemen met een coördinator van Humanitas Thuisadministratie Emmen.

               Telefoon:      06 31 37 91 02

               E-mail:          ta.emmen@humanitas.nl

 Ook als u vrijwilliger wilt worden bij de Thuisadministratie kunt u een e-mail sturen of  daarnaast bellen naar bovenstaande telefoonnummer.

De uitgebreide folder van de Thuisadministratie kunt u hieronder downloaden.      

       

         

                 

 

Filmpje over de Thuisadministratie

Hoe werkt de Thuisadministratie? Een kijkje bij afdeling Utrecht.

//www.youtube-nocookie.com/embed/lNm7azJPREI

Thuisadministratie

Kort filmpje over de Thuisadministratie

//www.youtube-nocookie.com/embed/BPI3zd1R1Lg