Telefooncirkel voor alleenstaanden

Zelfstandig met een beetje toezicht. Telefooncirkel is een dagelijks belrondje van  alleenwonende mensen. De vrijwilliger komt in actie bij ‘geen gehoor’.

Het is altijd fijn als iemand weet hoe het met je gaat. Mocht er wat zijn, dan sta je er immers niet alleen voor. Voor alleenwonenden is die vinger aan de pols soms niet vanzelfsprekend. De telefooncirkel ondervangt dat op een mooie, eenvoudige manier.

De telefooncirkel bestaat uit een dagelijks belrondje tussen acht tot tien alleenwonende mensen. Een vrijwilliger van Humanitas is het begin- en eindpunt van de keten en belt de eerste deelnemer. Die belt de volgende op de lijst en zo verder. Komt een deelnemer niet aan de lijn, dan kan de vrijwilliger actie ondernemen. Bijvoorbeeld door de familie of huisarts in te schakelen.

Humanitas, afd. Emmen, Borger/Odoorn heeft een aantal Telefooncirkels voor alleenstaanden, die dagelijks gebeld worden.

Onderstaand artikel komt uit de Zuidoosthoeker van 25  februari 2014. Geschreven door Paul Abrahams. Foto: Paul Abrahams

Telefooncirkel Humanitas houdt een oogje in het zeil in Emmen

EMMEN – Met afschuw leest Alie Huizing de verhalen in de krant over mensen die een lange tijd dood in huis hebben gelegen, zonder dat iemand het heeft gemerkt.

“Dat gaat niet gebeuren met de deelnemers aan de Telefooncirkel van Humanitas”, vertelt de inwoonster van Emmen die zo’n vijftien jaar geleden één van de oprichters is geweest van de Telefooncirkel in haar gemeente.

“Zo’n twintig alleenstaande ouderen maken gebruik van de service. Zeven dagen per week”, vervolgt de coördinator. “Om negen uur ‘s morgens wordt de eerste deelnemer op de lijst gebeld door een vrijwilliger. Er wordt even een kort gesprek gevoerd, waarna de eerste deelnemer de volgende persoon op de lijst belt. Er zijn twee lijsten in omloop en in een half uur tijd zijn alle deelnemers gebeld en weten we dat alles in orde is.”

En als een deelnemer de telefoon niet opneemt? “We hebben van iedereen twee sleuteladressen. Dat kan een familielid zijn die vlak in de buurt woont, maar ook een buurman of een buurvrouw. Krijgen we geen gehoor, dan gaat plan B in werking. Zo blijft iemand die is gevallen, onwel is geworden of in het ergste geval is overleden nooit onopgemerkt.”

Uit ervaring weet Alie dat de deelnemers het fijn vinden om ‘s morgens even gebeld te worden. “Een kort praatje, of alleen maar goedemorgen wensen, wordt erg gewaardeerd door iemand die vaak altijd alleen is. Er zijn in de loop der tijd ook al vriendschappen ontstaan, deelnemers gaan bij elkaar een kopje koffie drinken.”

Ongeveer tien vrijwilligers zijn in touw om de Telefooncirkel dagelijks in goede banen te leiden. “De oudste vrijwilliger is een man van 87 jaar. Hij werd als deelnemer aan de Telefooncirkel ‘s morgens gebeld, maar hij heeft inmiddels een partner gevonden. Vervolgens heeft hij zich als vrijwilliger aangemeld.”

Wilt U ook gebruik maken van de Telefooncirkel? Wilt U als vrijwilliger een handje helpen? Neem dan contact op met Alie Huizing, 0591-642316. Zij komt dan even langs om tekst en uitleg te geven over de werkwijze.

Folder van de Telefooncirkel kun je hier downloaden