Bijeenkomst met coördinatoren

            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Aan bestuur en coördinatoren.  

        Na de vooraankondiging volgt hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst

        van de coördinatoren met het bestuur op dinsdag 15 oktober om

        19.30 uur in het Nivon-gebouw.

         Ook dit jaar verwacht het bestuur dat zo mogelijk alle coördinatoren aanwezig

         zullen zijn. Wij rekenen op jullie komst!!!

        Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

        Zwaan Evenhuis en Djoek Grimme

       Agenda

      1. Opening door onze voorzitter Jenne Holman

      2. Mededelingen bestuur

         a. mutaties coördinatoren

         b. werkbezoek wethouder R. Wanders j.l. vrijdag 4 oktober

         c. mutaties in het bestuur

         d. 

         e. 

      3. Notulen bijeenkomst van dinsdag 30 oktober 2018 (Zwaan Evenhuis)

      4. Mededelingen coördinatoren, problemen, ontwikkelingen

      5. Bespreking concept afdelingsreglement

         Het bestuur vraagt met name  aan de coördinatoren de schuingedrukte 

         oranje gedeelten met ons te overleggen.  

     6. Bespreking van het stuk “Toerusting van vrijwilligers”

          met bestuurslid Cees van de Grift.

         Zie de vragen in het oranje.

     7. Rondvraag

     8. Sluiting (rondom 21.30 uur )

         

        

    

  

  

Terug naar overzicht