Bijeenkomst Thuisadministratie

Bijeenkomst Thuisadministratie op dinsdag 24 mei om 19.30 uur in het NIVON-gebouw aan de J. van Ravenswaaystraat 7 in Emmen.

Uitnodiging  periodieke bijeenkomst vrijwilligers

Humanitas Thuisadministratie op dinsdag 24 mei 2016

Aanvang 19:30 uur.Sluiting om ongeveer 21:30 uur.

Nivon-gebouw, J.van Ravenswaaystraat 26 b te Emmen.

 Agenda:

 

1.    Opening, welkom, benoeming notulist.

Afzeggingen. (met en zonder kennisgeving)

Vaststellen agenda.

Welkom nieuwe vrijwilligers, kennismakingsrondje.

Data volgende bijeenkomsten in 2016: maandag 3 oktober, 19:30 – 21:30 uur

    woensdag 14 december: eindejaarmanifestatie.

Mutaties vrijwilligers en deelnemers.

  

2.    Notulen bijeenkomst van 22 februari 2016

 

3.    Ingekomen stukken en mededelingen.

o.m.Terugdringen geen-gebruik van voorzieningen. Pilot Bargeres

Vorig jaar 5, dit jaar 3 bijeenkomsten van de TA. Hoe verder?

Volgende basiscursus nieuwe vrijwilligers

Ledenraad

Nieuwsflits 14 en 15

Get a grip

Korte pauze

4.  Presentatie door Renate Slagter van de Stichting Knip.

Wat is de Stichting Knip?

Wat doet de Stichting?

Wat kunnen de Stichting Knip en de Thuisadministratie voor elkaar betekenen?

5.  Rondvraag en sluiting.

Bijlagen:

Uitnodiging en agenda

Vrijwilligersoverzicht TA februari 2016

Notulen vergadering TA 22 februari 2016 (ook al eerder verspreid)

Terugdringen geen-gebruik van voorzieningen

Nieuwsflits TA nr 14 (februari 2016)

Ter info:

Get a grip: brief en brochure 

Terug naar overzicht