Bijeenkomst Thuisadministratie

  

Uitnodiging  periodieke bijeenkomst vrijwilligers

Humanitas Thuisadministratie op maandag 4 september 2017

Aanvang 19:30 uur.Sluiting om ongeveer 21:30 uur.

Nivon-gebouw, J.van Ravenswaaystraat 26 b te Emmen.

 Agenda:

 

1.    Opening, welkom, benoeming notulist.

Afwezig. (met en zonder kennisgeving)

Vaststellen agenda.

Mutaties vrijwilligers.

Datum volgende bijeenkomst:maandag 20 november 2017.

(Eindejaarsbijeenkomst 13 dec.)

  

2.    Notulen bijeenkomst van 10 april 2017

3.    Ingekomen stukken en mededelingen.

Reorganisatie Humanitas (landelijk)

Scholing

Wat kan de TA voor u doen? Waarin onderscheiden wij ons ?

4.Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel.

20:30 uur korte pauze

5.  Presentatie door  Femke Hummel  (Teamleider Integratie Vluchtelingenwerk)

Hoe gaan we om met cliënten van buitenlandse komaf ?

Voorafgaand een korte inleiding over asielprocedure.

Terug naar overzicht