Bijeenkomst Thuisadministratie

Op maandag 20 november is er een bijeenkomst van de vrijwilligers van de Thuisadministratie. De vergadering begint om 19.30 uur

Uitnodiging  periodieke bijeenkomst vrijwilligers

Humanitas Thuisadministratie op maandag 20 november 2017

Aanvang 19:30 uur.Sluiting om ongeveer 21:30 uur.

Nivon-gebouw, J.van Ravenswaaystraat 26 b te Emmen.

 Agenda:

 

1.    Opening, welkom, benoeming notulist.

Nieuwe vrijwilligers

Afwezig. (met en zonder kennisgeving)

Vaststellen agenda.

Mutaties vrijwilligers.

Datum eindejaarbijeenkomst:woensdag 13 december 2017 om 18:30 uur.

Waar ?Restaurant PUUR (Westerstraat 212, Emmen)

Wie   ?gaat niet mee ? (en kiest voor de VVV-kadobon)

Bijeenkomsten TA in 2018maandag 15 januari

dinsdag   20 maart

maandag 14 mei

dinsdag   12 september

maandag 20 november

2.    Notulen bijeenkomst van 4 september 2017

 

3.    Ingekomen stukken en mededelingen.

Activiteiten www.poliswijzer.nl/emmen 

Folder Schulddienstverlening Emmen

De Omzieners

Nieuws reorganisatie Humanitas

4.Rondvraag en sluiting huishoudelijk deel.

20:30 uur korte pauze

5.  Presentatie door  Annique Pothof,  medewerker De Toegang Emmen.

Wat is De Toegang ? Wanneer maken we hiervan gebruik en waarvoor ?

Wat voorkennis is te vinden op  https://detoegangemmen.nl/de-toegang/ 

Er is ruimschoots tijd om vragen te stellen, vooral gericht op onze ervaringen en obstakels. En natuurlijk mogelijke oplossingen die De Toegang ons daarbij kan bieden.

Bijlagen:

Uitnodiging en agenda

Verslag vergadering TA 4 september 2017

Schulddienstverlening Emmen

Bijlagen ter informatie:

Overzicht vrijwilligers TA november 2017

Nieuwsflits TA nr. 21

Sociale kaart Emmen 2017 (bron: Sedna)

Terug naar overzicht