Bijeenkomst van Coördinatoren en bestuur.

Op dinsdag 23 oktober is om 19.30 uur een bijeenkomst van de Coördinatoren met het bestuur.

De avond zullen de Coördinatoren uitleg geven geven over de stand van zaken betreffende hun projecten.Deze bijeenkomst is een keer per jaar en wordt weer gehouden in het Nivon-gebouw aan de J. van Ravenswaaystraat 26 in de wijk Emmermeer in Emmen.

 

    

           Aan bestuur en coördinatoren.

    

          Na de vooraankondiging volgt hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst

          van de coördinatoren met het bestuur op dinsdag 25 oktober  2016 om

          19.30 uur in het Nivon-gebouw.

         Daar deze avond een feestelijke bijeenkomst is, verwachten wij, het bestuur, 

         dat alle coördinatoren aanwezig zullen zijn.         

         Bent u beslist verhinderd, stuur dan even een mail naar 

         emmen@humanitas.n       

         Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

         Zwaan Evenhuis en Djoek Grimme

       Agenda

       1. Opening (dagvoorzitter Zwaan Evenhuis/Djoek Grimme)

       2. Mededelingen bestuur

       3. Notulen bijeenkomst van 29 september 2015

       4.  Stand van zaken Projecten/ Feestelijk intermezzo

       5. Vragen van coördinatoren

       6.  Korte Pauze  (koffie en thee )

       7. Willem de Vries, consulent van Humanitas, vertelt.

          (het onderwerp is nog een verrassing )

       8. Rondvraag

  

      10. Sluiting (rondom 21.30 uur )

Terug naar overzicht