Bijeenkomst vrijwilligers Maatjesproject

Vrijwilligersbijeenkomst Maatjesproject op dinsdag 08 november a.s. om 19.30 uur in het Nivon-gebouw, J. van Ravenswaaystraat 26b in Emmen.

  

Geachte mensen,

Hierbij nodigen we u uit voor de vrijwilligersbijeenkomst op 

dinsdagvond 08 november  a.s. om 19.30 uur   in het Nivongebouw, J. van Ravenswaaystraat 26b te Emmen.

Uw  komst is gewenst en wordt zeer op prijs gesteld

De agenda is als volgt:

Opening en welkom

Goedkeuring van verslag  08 maart  2016

De huidige stand van zaken

Voorstellen en de ervaringen van de koppelingen uitwisselen

Aangemelde deelnemers ..

Uitje ..11-05-2016   Bargerveen   Huifkartocht

Cursus aanbod toegezonden 

     Behoefte aan thema-avonden

     De website.

     HRS systeem … Inlogcodes

  Declareren

    VOG  ……

                                

Suggesties en/of verbeteringspunten. 

Volgend vergadering 

      Rondvraag  en sluiting

Bij verhindering gaarne tijdig doorgeven aan de ondertekende,

Bennie Drent, 0591-641938,  maatjes.emmen@humanitas.nl

Terug naar overzicht