Coördinatorenoverleg

                                                                                       

           Aan bestuur en coördinatoren.

    

        Na de vooraankondiging volgt hierbij de uitnodiging voor de bijeenkomst

        van de coördinatoren met het bestuur op dinsdag 10 oktober 2017 om

        19.30 uur in het Nivon-gebouw.

         Ook dit jaar verwacht het bestuur dat zo mogelijk alle coördinatoren aanwezig

         zullen zijn. Wij rekenen op jullie komst!!!

        Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,

        Zwaan Evenhuis en Djoek Grimme

       ====================================================

       Agenda

      1. Opening door onze voorzitter Jenne Holman

      2. Mededelingen bestuur

        a. nieuwe coördinator Voorlezen AZC Hesselanden

        b. nieuwe Activiteit Voorlezen Thuis

        c. sleutels Nivon gebouw

        d. afscheid Joke en Tonnie

        e. uitgave Nieuwsbrief

      3. Notulen bijeenkomst van dinsdag 26 oktober 2016

      4. Mededelingen coördinatoren, problemen, ontwikkelingen

      5. Willem de Vries, onze consulent informeert ons  over de 

         ontwikkelingen binnen Humanitas,

         “Humanitas Toekomstbestendig”

     6.  Korte Pauze  (koffie en thee )

     7. Informatie over de Toegang

          Wie is de Toegang en wat doet de Toegang en passen Activiteiten

          van Humanitas bij de Toegang

          Een medewerker van de Toegang geeft ons informatie.

    8. Rondvraag

    9. Sluiting (rondom 21.30 uur )

    

    

Terug naar overzicht