Jaarvergadering 2017

Jaarvergadering voor leden en vrijwilligers op dinsdag 28 maart 2017

 Op dinsdag 28 maart 2017 houdt de afdeling Emmen, Borger - Odoorn haar jaarlijkse vergadering voor leden  en vrijwilligers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         De vergadering vindt plaats in het NIVON - gebouw aan de J. van Ravenswaaystraat 26, 7815VN  in Emmen.  

 Aanvang van de vergadering: 19.30 uur

      

  Humanitas, afdeling Emmen, Borger/Odoorn.                         

   secr. dhr. D. Grimme

   De Garven 11

   7871 PX Klijndijk

   Tel: 0591 - 51 42 05

   Aan de leden en vrijwilligers van Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn

   UITNODIGING

   Beste leden en vrijwilligers,

   Op dinsdag 28 maart 2017 houdt Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn 

   haar jaarlijkse ledenvergadering.

   De vergadering vindt plaats in het NIVON-gebouw aan de 

   J. van Ravenswaaystraat 26, 7815 VN in Emmen.

   Aanvang van de vergadering: 19.30 uur

  Het eerste deel van de avond vergaderen de besturen van Humanitas

  in de grote zaal en Humanistisch Verbond in de kleine zaal.

  Na de pauze is er een gezamenlijk gedeelte in de grote zaal.

  De organisatie  ervan berust dit jaar bij het Humanistisch Verbond

  Het is nog niet bekend welk programma er na de pauze wordt gepresenteerd.

  Agenda:

   1. Opening

   2. Mededelingen

   3. Notulen ledenvergadering 15 maart 2016

   4. Jaarverslag 2016 - 2017

   5. Bestuursverkiezing, installatie nieuwe voorzitter

   6. Werkplan 2016

   7. Rondvraag

   8. Sluiting

   

   NB: Heeft u belangstelling voor het jaarverslag en de notulen,

         dan kan deze digitaal hieronder worden binnengehaald.

             (dubbelklikken op pijlen )

         Een papieren versie kunt bestellen bij 0591 - 514 205

          

    Met vriendelijke groeten: bestuur Humanitas Emmen, Borger/Odoorn

   

   Bijlagen: 

    

Notulen Ledenvergadering Humanitas afd.pdf
Download ‘Notulen Ledenvergadering Humanitas afd.pdf’: /contentassets/08c30cf0ddff4b26b14c5a44a71277be/notulen-ledenvergadering-humanitas-afd.pdf
Terug naar overzicht