Jaarvergadering

                                                                                                                

   Humanitas, afdeling Emmen / Borger - Odoorn.                                                                                              Secretariaat: Djoek Grimme/Zwaan Evenhuis 

                                                                                                         

   Aan de leden en vrijwilligers van Humanitas afdeling Emmen/ Borger-Odoorn

   UITNODIGING

   Beste leden en vrijwilligers,

   Op dinsdag 19 maart 2019 houdt Humanitas afdeling Emmen, Borger/Odoorn 

   haar jaarlijkse ledenvergadering.

   De vergadering vindt plaats in het NIVON-gebouw aan de 

   J. van Ravenswaaystraat 26b , 7815 VN in Emmen.

   Aanvang van de vergadering: 19.30 uur

  Het eerste deel van de avond vergaderen de besturen van Humanitas in de

  grote zaal en Humanistisch Verbond in de kleine zaal, waarbij uiteraard ook de

  leden en vrijwilligers bij aanwezig zijn.

  

  Na de pauze is er een gezamenlijk gedeelte in de grote zaal.

  De organisatie  ervan berust dit jaar bij het Humanistisch Verbond

          Afbeeldingsresultaat voor leger des heils logo  Afbeeldingsresultaat voor leger des heils logo     Afbeeldingsresultaat voor leger des heils logo                                                                   

  "Nadere kennismaking met het Leger des Heils" 

        Mevrouw Truus Grooten zal een presentatie geven.

 Hieronder de Agenda van de bijeenkomst van Humanitas voor de pauze.

  Agenda:

   1. Opening

   2. Mededelingen

   3. Notulen ledenvergadering dinsdag 20 maart 2018

   4. Jaarverslag 2018-2019

   5. Afscheid vrijwilligers uit bestuur en Activiteiten/Projecten

   6. Voorstellen nieuwe coördinatoren/bestuurslid   

   7. Werkplan 2019

   8. Rondvraag

   9. Sluiting

   

   NB: Heeft u belangstelling voor het jaarverslag en notulen,

         dan kan deze digitaal worden bekeken en worden

        gedownload onderaan deze site.

         Jaarverslag bekijken en downloaden vanaf 15 maart 2019 

 

   Met vriendelijke groeten, 

   bestuur Humanitas Emmen/ Borger-Odoorn

     

   

    

    

   

      

   

   

Terug naar overzicht