Maatjesproject Thema-avond

                                                                                                                                         

MAATJESPROJECT  HUMANITAS

THEMA-AVOND 

Contactlegging en het afsluiten van koppelingen

Geachte mensen,                                                                                                                                        

Tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van 7 maart  j.l. kwam naar voren dat er veel animo is voor het houden van een thema avond met o.a. als onderwerp het omgaan met problemen, het juist afsluiten van een koppeling en deelnemers helpen aan nieuwe contacten.

Willem de Vries,  MA consulent van Humanitas is bereid om deze avond voor ons te verzorgen.

Dinsdag 9 mei 2017

Nivongebouw

Jan van Ravenswaaystraat 26b te Emmen

19.15 uur – 21.00 uur

Programma:

19.15 – 19.30 uur   Inloop met koffie

19.30 – 19.35 uur   Opening 

19.35 – 20.30 uur   Willem geeft uitleg en lezing. 

20.30 – 21.00 uur   Napraten en het stellen van vragen 

21.00 uur               Afsluiting

Uw  komst is gewenst en wordt zeer op prijs gesteld.

Bij verhindering gaarne tijdig doorgeven aan de ondertekenden,

Bennie Drent, 

Melissa van ‘t Hof

Terug naar overzicht