Vrijwilligersavond Maatjesproject

Emmen,  01 november  2017                         

                                                                          

Geachte mensen,

Hierbij nodigen we u uit voor de vrijwilligersbijeenkomst op

dinsdagvond 14 november   a.s. om 19.30 uur   in het Nivongebouw,

J. van Ravenswaaystraat 26b te Emmen.

Uw  komst is gewenst en wordt zeer op prijs gesteld

 Als bijlage de agenda en de notulen van vw bijeenkomst  07-03-2017.

 

Bij verhindering gaarne tijdig doorgeven aan de ondertekende,

Bennie Drent, 0591-641938,  maatjes.emmen@humanitas.nl

 

Met vriendelijke groet,

Bennie Drent

De agenda is als volgt:

Opening en welkom

Goedkeuring van verslag  08 november 2016

De huidige stand van zaken

Melissa.. 

Voorstellen en de ervaringen van de koppelingen uitwisselen

Aangemelde deelnemers ..

Cursus aanbod 

     Behoefte aan thema-avonden

     De website.

     HRS systeem … Inlogcodes

  Declareren

    VOG  ……

    Onkostenvergoeding……

                                

Suggesties en/of verbeteringspunten. 

Volgend vergadering   

      Rondvraag  en sluiting

Bij verhindering gaarne tijdig doorgeven aan de ondertekende,

Terug naar overzicht