Armoedepact

Op donderdag 13 juli was de kick -off van het Armoedebeleid in in het Atrium van Zorgcentrum de Holdert in Emmen. Een presentatie van het Armoedepact Emmen van 13.30 uur tot 17.30 uur.

Het Armoedepact is in 2014 opgericht en de volgende maatschappelijke organisaties nemen daar aan deel: Humanitas, Leger de Heils, Stichting Knip, Voedselbank, Sedna, Dabar ( de kerken), Stichting Leergeld en de gemeente Emmen. 

Het doel is om de armoede, die in gemeente Emmen ongeveer 14% is, behoorlijk terug te dringen. Dit door de handen ineen te slaan en actie te ondernemen. Tot nu toe is door de deelnemers veel kennis gedeeld; waren intermediair voor elkaar; zijn nauw verbonden en hebben een gezamenlijk Intake formulier ontwikkeld.

Vanmiddag presenteerden bovengenoemde organisaties zich aan zo'n honderd andere lokale organisaties, verenigingen, enz..

Na de opening door wethouder Bos, gaf Renate Slagter van Stichting Knip een toelichting over het Armoedepact en vervolgens  was er een videopresentatie van de deelnemende organisaties. Humanitas presenteerde zich met een video over zichzelf en de Thuisadministratie, die door Leo Hermans was ingestuurd. (compliment Leo! ) In de loop van de middag waren er een aantal brainstormsessies en een plenaire terugkoppeling en de middag werd afgesloten met een borrel en was er natuurlijk uitgebreid gelegenhied te netwerken.

Als een van de deelnemende partijen had Humanitas een uitgebreide stand met Thuisadministratie folders  en algemene informatie over onze afdeling. De stand werd bemand door Leo Hermans en Djoek Grimme. Er was veel belangstelling en aan het eind van de middag waren we vooral door onze Thuisadministratie folders heen!!

Hieronder een foto-impressie van deze middag.

  

 

         

             De opening door wethouder Jan Bos

           Presentatie van het Armoedepact door Renate Slagter van St. Knip

                      Het aangrijpende verhaal van Joke hoe zij in de armoede terecht kwam.

   

       

   

Terug naar het nieuwsoverzicht