Grote donatie van Rotary "Het `Loo" Emmen

 

Sinterklaasactie krijgt gift van Rotary Het Loo.

Kortgeleden kregen wij bericht van de Rotary Club Emmen Het Loo dat de opbrengst van hun wijnactie aan onze Sinterklaasactie gedoneerd zou worden. Dat was een mooie mededeling omdat de financiering van de Sinterklaasactie elk jaar weer een opgave is. De hoogte van de donatie was nog even ongewis, maar toen we het bericht kregen waren we verrast. We krijgen het mooie bedrag van € 3.250,--.

 Voor de Sinterklaasactie 2020 kunnen we nu met een gerust hart verder want naast de bijdrage van Rotary Het Loo krijgen we ook bijdragen van de gemeente Borger-Odoorn en van een gulle gever die liever niet met naam genoemd wordt.

 Met deze bijdragen kunnen we dit jaar weer heel wat kinderen, in gezinnen die het niet breed hebben, blij maken met een cadeau en een zak strooigoed. Vorig jaar waren dat er zo'n 180. Dit jaar zullen het er meer zijn omdat we een samenwerking hebben opgestart met het Leger des Heils en de Voedselbank Zuidoost Drenthe. Via deze twee nieuwe intermediairen bereiken we nieuwe gezinnen en verwachten we een toename van het aantal aangemelde kinderen. Op het moment van schrijven staat de aanmelding op 260 kinderen.

 Elk jaar weer krijgen we na afloop van het Sinterklaasfeest reacties van ouders. Zij vertellen hoe fijn het is dat hun kind meedoet en geen uitzondering is. Het sterkt ons in het idee dat we ons doel bereiken; "een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen van kinderen in armoedesituaties. Wij richten ons op de periode van het Sinterklaasfeest en proberen een substantieel aantal kinderen, tot en met de leeftijd van 12 jaar, te voorzien van sinterklaascadeautjes."

Terug naar het nieuwsoverzicht